Vader Kennis Centrum | Home
Menu

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET VADER KENNIS CENTRUM

Het Vader Kennis Centrum richt zich op ontsluiting van informatie en kennis die eraan bijdraagt om de rol van beide ouders en genders bij de opvoeding van, de zorg voor en het onderwijs aan kinderen op waarde te schatten en met overheidsbeleid te ondersteunen op een wijze die aan inzet en betrokkenheid van beide ouders/genders voor kinderen recht doet. Het Vader Kennis Centrum wordt gesubsidieerd door Bernard van leer Foundation die het mogelijk heeft gemaakt om een leerstoel in te richten om wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te doen.

Vaderschapssymposium 2017: (Rechts)positie van de uitwonende ouder na scheiding

De thema's rechtspositie ongehuwde ouders, aanpassing familiewetgeving en ouderverstoting actueler dan ooit.

Dinsdag 12 december 2017
09:00 - 17:00
Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1, Breda

Klik hier voor het programma en aanmelding

 

RENSKE KEIZER WERELDWIJD EERSTE HOOGLERAAR VADERSCHAP

Renske Keizer heeft op 15 april 2016 haar oratie als bijzonder hoogleraar vaderschap gegeven in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

"Het bestuderen van de wisselwerking tussen sociale structuur, familie-omgeving en het gedrag van vaders creëert niet alleen een beter begrip van de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen, maar biedt beleidsmakers ook handvatten om beleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van vaders, moeders, kinderen, gezinnen en samenlevingen. Dat stelt Renske Keizer in haar oratie."


lees-verder-roze

Dit artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie nummer 4-2015’

Een factor van belang voor een gezonde ontwikkeling
Louis Tavecchio


Tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren vaders zo goed als afwezig in wetenschappelijk onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen en in (wetenschappelijke) artikelen en boeken over opvoeding en ouderschap. Een groot deel van de kennis over opvoeding en ontwikkeling kwam – ook nu nog, zij het in mindere mate – uit Amerikaanse artikelen en leerboeken, waarin aan vaders lange tijd een marginale rol werd toebedeeld. Vaders waren daarin vaak niet meer dan een voetnoot.Het gesprek - Documentaire over de communicatie tussen vaders en dochters (Crowdfundingsactie)

• Het Gesprek • Vaders hebben een grote en levenslange invloed op het leven van hun kinderen. Toch is hun rol veelal onderbelicht. Met deze documentaire willen wij, eindexamenstudenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU), daar verandering in brengen. In de korte film wordt het belang van communicatie binnen verschillende vader-dochterrelaties duidelijk. U wordt meegevoerd door drie persoonlijke gesprekken tussen vaders en hun dochters. Passies, emoties en frustraties in de relatie tussen deze twee worden blootgelegd aan de keukentafel. Wilt u dit project steunen? Like dan onze facebookpagina en done...
LEES VERDER