Menu
NIEUWSARCHIEF

Verslag van het overleg van 18 oktober 2016 in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefwet Herziening Kinderalimentatie (PvdA-VVD)

Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

Kamerstuk 34154 nr. 8, Vergaderjaar 2016-2017, Gepubliceerd op 18 oktober 2016…

LEES VERDER

536. Boekenlijst over vaderschap

Voorlopige boekenlijst over vaderschap bijeengebracht door Rob van Altena en Peter Tromp.Aanvullingen zijn van harte welkom ! (Graag in te zenden op het emailadres: secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

© Paradiseranche, 2007 – Some dads are forced to read …

A. Praktische boeken voor (aanstaande) vadersVoorbeelden van (redelijk) geslaagde (enigszins) toegankelijke boeken over vaderschap: ■…

LEES VERDER