128. Vaders gezocht voor onderzoek: Vaderschap doet er toe!

Enova emancipatie adviesbureau Drenthe zoekt vaders voor onderzoek.
Enova – Emancipatie Adviesbureau Drenthe – Nieuws – 25-06-2008

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen doet Enova onderzoek naar de positie van gescheiden vaders na (echt)scheiding en de invloed hiervan op de kinderen. Onder scheiden wordt ook verstaan het uit elkaar gaan na geregistreerd partnerschap of samenwonen.

Scheiden is een ingrijpende verandering in iemands leven, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Over de positie van alleenstaande moeders is veel meer bekend dan over de positie van alleenstaande vaders. Omdat moeders automatisch ouderlijk gezag krijgen, meer zorg voor de kinderen op zich nemen en minder werken, komen ze nogal eens sterker uit de (echtscheiding-)strijd, vooral als het gaat om de relatie tot de kinderen.

We zoeken daarom vaders die met ons willen terugblikken op de gevolgen van de scheiding voor hemzelf en voor de omgang met hun kinderen, vooral als dit voor problemen zorgt of heeft gezorgd.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, neem dan snel contact op met Enova.
Tel: 0592 – 316865
E-mail: mailto:info@enova-ebd.nl
Corry van de Ven

Deelname aan dit vaderonderzoek wordt van harte aanbevolen door het Vaderkenniscentrum!