158. Politiek wil wijk- en buurtrechters ondermeer om eindelijk de massale frustratie van omgangsregelingen door kwaadwillende moeders aan te pakken

,,Een buurtrechter moet als een soort huisarts weten wat er in een buurt speelt en zich overal mee bezighouden: een leerling een juridische draai om de oren geven om niet meer te spijbelen, een conflict over een tuinschutting oplossen, bemiddelen bij geluidsoverlast en een omgangsregeling opleggen bij een scheiding”.

Wijkrechter geeft direct een oorvijg

Bron: AD.nl – Binnenland – Door HANS VAN SOEST JEROEN DE VREEDE – REAGEER – zaterdag 20 september 2008

GOUDA – De rust in de Goudse probleemwijk Oosterwei is weer teruggekeerd, verklaarden minister Ter Horst en burgemeester Cornelis gisteren eendrachtig. Maar hoe nu verder?

De Goudse wijk Oosterwei staat in het middelpunt van de belangstelling nadat buschauffeurs te kennen hebben gegeven de overlast beu te zijn. FOTO ARIE KIEVIT

Veel allochtone bewoners herkennen zich niet in de manier waarop over hun wijk wordt bericht en gaan de discussie hierover aan met de politie. FOTO PIM MUL

Buschauffeurs van Connexxion besloten afgelopen weekend een deel van de wijk te mijden nadat een collega was beroofd. Burgemeester Cornelis sprak gisteren met zeventig onruststokers en met de Marokkaanse gemeenschap. In de Goudse stadsbussen komen toezichtcamera’s.

Tegelijkertijd kondigen buschauffeurs in Zaandam aan maandag te staken. Ze eisen meer veiligheid op de bus. Busmaatschappij Connexxion spant een kort geding aan tegen de chauffeurs om de staking te voorkomen. Premier Balkenende sprak deze week harde woorden over de belagers. ,,Van ambulancepersoneel, buschauffeurs en politieagenten blijf je af.”

De oplossing van het probleem ligt mogelijk bij de buurtrechter. Het idee voor rechters in de wijk is afkomstig van Frank Visser, kantonrechter in Zaandam en bekend als ‘rijdende rechter’ op tv. Hij wil dat buurtrechters in de grote steden komen, die niet alleen straffen uitdelen, maar al éérder ingrijpen als buren of jongeren ontsporen.

,,Een buurtrechter moet als een soort huisarts weten wat er in een buurt speelt en zich overal mee bezighouden: een leerling een juridische draai om de oren geven om niet meer te spijbelen, een conflict over een tuinschutting oplossen, bemiddelen bij geluidsoverlast en een omgangsregeling opleggen bij een scheiding: alles dus,” zegt Visser.

Het idee van Visser krijgt steun van hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. ,,De wetgeving beschermt erg het individu, óók asociale overlastgevers. Daardoor is het lastig om in te grijpen. Maar een wijk, buurt of flat heeft óók rechten: het collectieve recht op een rustig leven.”

Brouwer stelt voor dat buurtwerkers eerst afspraken maken met de overlastgevers, en als die worden genegeerd direct de buurtrechter ingrijpt. ,,De nadruk ligt nu te veel op repressie, op ingrijpen als het te laat is. Nu staan buren of woningcorporaties vaak machteloos.”

Visser komt steeds meer zaken tegen waarbij een asociale bewoner veel overlast geeft. ,,Het is het type asociaal dat zich van niets of niemand wat aantrekt, de buurt terroriseert en er jarenlang mee wegkomt. Daar helpt alleen een harde, strikte aanpak.”

De PvdA voelt veel voor het concept van de rechter in de wijk. ,,Al bestaat het gevaar dat de rechterlijke macht er door wordt overbelast,” zegt PvdA-Kamerlid Ton Heerts. ,,Er moet onderscheid worden gemaakt tussen echte criminaliteit en bijvoorbeeld een burenruzie over een schuurtje. Voor dat laatste kan beter een bemiddelaar in een wijk worden aangesteld.”

Ook oppositiepartij VVD vindt het idee van de buurtrechter sympathiek. Kamerlid Fred Teeven: ,,Maar alleen voor lichtere overtredingen, zoals steunfraude, overlast of winkeldiefstal. Dan kan het effectief zijn om mensen in hun buurt te kijk te zetten. Maar het helpt niet om relschoppers via snelrecht van de straat te krijgen. Buurtrechters zijn niet in staat om dergelijk snelrecht te spreken. We kunnen niet in elke wijk cellen bouwen.”

Zie ook: