162. Tweede Kamer wil grootouders niet beschermen tegen toevallen erfenis aan exen – Schenkingen en erfenissen niet buiten de huwelijkse gemeenschap

Bron: Tweede Kamer, 11 september 2008, wetsvoorstel –

De Kamer is tegen het regeringsvoorstel om erfenissen en schenkingen voortaan buiten de huwelijkse gemeenschap van goederen te houden. Met een amendement wil Anker (ChristenUnie) het wetsvoorstel hierover van minister Hirsch Ballin (Justitie) veranderen. Anker krijgt daarbij steun van de andere coalitiepartijen en De Wit (SP).

De gemeenschap van goederen wordt gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie. Minister Hirsch Ballin stelt onder andere voor om erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen te houden. De Kamer vindt dit te ingewikkeld voor burgers, omdat zij dan de administratie van drie vermogens moeten bijhouden: die van het gezamenlijke vermogen en van de twee partners. Bovendien kunnen zij de gemeenschap van goederen al beperken door huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

Koude uitsluiting
Als echtgenoten elkaar willen behoeden voor de negatieve gevolgen van een faillissement, kunnen zij besluiten om formeel helemaal niets samen te hebben. In goede tijden kan zo’n afspraak gunstig zijn, maar als het later tot scheiding komt, kan deze zogenaamde “koude uitsluiting” zeer onredelijk uitpakken. Anker stelt voor om in een aparte wet een correctie achteraf mogelijk te maken. Minister Hirsch Ballin zegt toe de kwestie te onderzoeken, maar weet nog niet of een wettelijke regeling nodig is.

Ongehuwd samenwonenden
Mensen die langdurig ongehuwd samenwonen, hebben vaak gezamenlijk een vermogen opgebouwd. Als zij niets hebben geregeld via bijvoorbeeld een samenlevingscontract of een testament, kan bij scheiding een onbillijke situatie ontstaan. Dan kan immers het hele vermogen aan een van beide partners toevallen. De Wit vraagt de minister, te onderzoeken hoe dit kan worden voorkomen. Hirsch Ballin zegt zo’n onderzoek toe.

De Kamer debatteerde op 26 maart ook al over dit wetsvoorstel en stemt er donderdag 18 september over.