171. VPRO themauitzending “Het Nahuwelijk” van zondag 5 okt 2008, Ned 2, 20:15 uur

In de Thema-avond Het Nahuwelijk zoekt de VPRO naar het recept voor het ideale nahuwelijk.

Nu bijna de helft van alle huwelijken eindigt in een scheiding is seriële monogamie meer de cultuur dan ‘tot de dood ons scheidt’. Veel mensen slepen de resten van eerdere huwelijken en relaties met zich mee. Als er gezamenlijke kinderen zijn, blijft de band noodgedwongen bestaan, gewenst of niet. Maar kinderloze ex-paren kunnen evenzeer verbonden blijven, door familie, zakelijke belangen of het sociale netwerk. Voor deze veranderde omgangsvorm heeft Djoeke Veeninga een nieuwe term geïntroduceerd “Het Nahuwelijk”.

In de Thema-avond “Het Nahuwelijk” introduceert de VPRO dit nieuwe begrip in de Nederlandse taal en laten we het ontstaan van een nieuwe maatschappelijke etiquette zien.

Er is altijd veel aandacht voor wat er allemaal mis kan gaan na de scheiding. Strijd, teleurstelling, rancune en onbegrip.

Maar hoe kun je werken aan een goed nahuwelijk? Op welke wijze ontwikkelt het nahuwelijk zich als nieuwe, noodzakelijke relatievorm? Welke uitwerking heeft het op de kinderen? En hoe moet het verder met de gezamenlijke vriendengroep?

Aan de hand van portretten van ex-paren met allerlei verschillende nahuwelijken en verklaringen van deskundigen worden deze vragen beantwoord. Soms tedere, soms humorvolle of juist schrijnende verhalen over hoe verbondenheid en vriendschap kunnen groeien op de resten van wat eens gepassioneerde intimiteit was.

Video
Hier zal de uitzending vanaf maandag 6 oktober te zien zijn