173. Stukken Wetsvoorstel 30145 in de Eerste Kamer (Voortgezet Ouderschap Na Scheiding)

Compleet overzicht van Eerste Kamerstukken over Wetsvoorstel 30145 ::

Zie ook: http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2008/10/173.html

Het wetsvoorstel is op 25 november 2008 ook in de Eerste Kamer aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen. Ook de motie-Strik (GroenLinks) op succesvolle structurele omgangsondersteuningsvoorzieningen werd bij de stemming aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

  • 9 oktober 2007 :: Voorlopig verslag van gestelde vragen door de Vaste Justitiecommissie van de Eerste Kamer aan de Minister van Justitie inzake “Wet bevordering voortgezet ouderschap bij scheiding” (30145)
    Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/10/36.html

  • 20 november 2007 :: NCRV-interview op de “Dag van de Rechten van het Kind” met een – zich over vaders, gedeeld ouderschap en het met 2/3 meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen amendement op het gelijkwaardig ouderschap na scheiding van haar eigen partijgenoot mr. Jan de Wit uiterst smalend uitsprekend – SP-Eerste Kamerlid mw. mr. Quik-Schuijt Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/12/51.html