177. Zondagmiddag 26 oktober a.s. :: Jaarlijkse OZO-donateursdag 2008 in Oosterbeek

Op zondag 26 oktober vindt in Oosterbeek vanaf ca. 13.45 uur, tot ca. 17.30 uur de donateursdag 2008 van Stichting Ouders Zonder Omgang – OZO plaats.

De d-days zijn via het versterken van de onderlinge solidariteit en het aanhalen van de vriendschappelijke banden het middel tot het doel: het tot stand laten komen van een nieuw gedachtengoed over het familierecht, het steunen van het verzet tegen de misstanden in het huidige systeem en het beëindigen van die misstanden.

Programma

Het thema van de dag is “Handhaving van wetgeving”.

Alle vernieuwingen in het systeem waren gegrondvest op goede bedoelingen en leden (dus) schipbreuk op de onmogelijkheid die te handhaven.

De DO’s en DONT’s zijn geformuleerd als degelijke vervanger van al die goede bedoelingen. Wat daar nog bij hoort is een handhavingsmethodiek die even concreet als uitvoerbaar is.

Er zijn dit keer vertegenwoordigers uit de de verzetswereld buiten OZO uitgenodigd. Doel is een gezamenlijke, beslissende actie op touw te zetten. Steun is dringend gewenst.

14.00 uur Welkom

14.05 uur Enkele spreekbeurten en groepsdiscussies

16.30 uur Resultaatbesprekling, actie voorstellen

17.00 uur Rondvraag en sluiting, borrel en nazit voor persoonlijk contact

Contact met Stichting Ouders Zonder Omgang en aanmelding voor deelname aan de Donateursdag 2008:

http://www.stozo.nl/

Laat U ons svp weten (per telefoon of e-mail) met hoeveel personen U komt. U ontvangt dan een email met uitnodiging met daarin de verdere bijzonderheden over locatie en route.

Help ons, help Uzelf.

Op maandag- t/m vrijdagavond kunnen bellers van 19.00 tot 22.00 uur terecht op dit nummer.

tel: 024-3970095

fax: 024-3970094

Wanneer door (on)voorziene afwezigheid niet wordt opgenomen, kunnen bellers hun naam, nummer en een (later) tijdstip inspreken. Indien mogelijk worden zij dan op het gegeven tijdstip geinformeerd dat de post weer is bemand, door hun telefoon één of twee keer over te laten gaan.

E-mail adres: info@stozo.nl

Beantwoording van e-mails is tijdrovend, en wellicht niet altijd haalbaar. Onder de knop `Actueel’ wordt op de website eventueel aangegeven dat de beantwoording van mailtjes in het gedrang is gekomen.

Traditionele post wordt hooguit in uitzonderingssituaties behandeld.

Do’s en Dont’s bij en na (echt)scheiding

DO’s

1. Bescherm de gezinsrelaties tegen inbreuken door wie dan ook

2. De zorg voor de kinderen fifty-fifty over de ouders verdelen

3. Aanvaard elke andere regeling die de ouders zelf troffen

4. Twistpunten beslechten op basis van objectieve criteria

DONT’s

1. Geen bemoeienissen met het ouderschap (m.u.v. strafrecht)

2. Niet in het verleden graven

3. Niet ingaan op beschuldigingen of verwijten

4. Geen discriminerende termen als “omgang” en “hoofdverblijf”