196. Gezinsnota – Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie : “In onze visie heeft ieder kind het fundamentele recht op een moeder en een vader”

Bisschoppen: Ook levensbeschouwing in gezinsbureaus

Bron: Tweede Kamer – ANP08 12 2008

UTRECHT (ANP) – In de gezinsbureaus die minister André Rouvoet in zijn gezinsnota voorstelt, moeten ook beroepskrachten op het gebied van de levensbeschouwing komen. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun reactie op de nota, die Rouvoet vorige week presenteerde. Volgens de rooms-katholieke kerkleiders is er in het overheidsdocument vooral sprake van problemen en van de manier waarop die moeten worden opgelost. De mens vraagt echter om meer dan die hulp, hij wil ook zingeving. Als de hulpverlening het gezin diep raakt, mag levensbeschouwing daarom niet buiten beschouwing blijven. Vandaar het pleidooi voor beroepskrachten op dat terrein in de gezinsbureaus, zoals er bijvoorbeeld ook pastores in zorginstellingen actief zijn. De bisschoppen, die dinsdag in Zeist bijeen waren, waarderen het dat het kabinet gezinnen wil steunen door Nederland vriendelijker voor kinderen te maken. Allerlei maatregelen, zoals verruiming van het ouderschapsverlof en de hulp bij de opvoeding, wijzen daarop. De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk aan dat gezinsbeleid mee te werken, laat echter onverlet dat de visie van de Rooms-Katholieke Kerk op huwelijk en gezin anders is dan die in de nota. Voor de kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een gemeenschap vormen die het gehele leven omvat. Het huwelijk is gericht op het geluk van de echtgenoten en de opvoeding van de kinderen die ,,de God van het leven” hun schenkt. In die visie heeft ieder kind recht op een moeder en een vader.

Nederlandse Bisschoppenconferentie – Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_bisschoppenconferentie

Nederlandse bisschoppen reageren op nota gezinsbeleid

Bron: Rorate – Als je op de hoogte wilt blijven van wat je bezielt – Door Theo Borgermans – dinsdag 11 november 2008

UTRECHT (RKnieuws.net) – De Nederlandse Bisschoppenconferentie, vandaag te Zeist in vergadering bijeen, heeft met belangstelling kennis genomen van de nota over het gezinsbeleid De kracht van het gezin, die vorige week door minister Rouvoet gepresenteerd werd.

De bisschoppen spreken allereerst hun waardering uit voor de aandacht die het kabinet geeft aan het gezin. Ook waarderen de bisschoppen het feit dat kerken en kerkelijke werkers in het proces van de totstandkoming van de nota gehoord werden. De bisschoppen zijn zich bewust van de grote omvang van het probleemveld. Ze hebben er begrip voor dat de nota om die reden niet aan alle aspecten aandacht kan geven.

De bisschoppen stellen vast dat het kabinet gezinnen actief wil ondersteunen door Nederland kindvriendelijker te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, conflictmanagement binnen het gezin, enzovoort. Op een aantal punten is de kerk nu reeds een partner van de overheid. De bijdrage van de kerken bestaat uit huwelijksvoorbereiding en -pastoraat, gezinspastoraat en hulp bij moeilijke gezinssituaties. De in de nota voorgestelde relatiecursussen bestaan in bepaalde vormen reeds in parochies en bisdommen. De bisschoppen tonen zich graag bereid om met de minister in gesprek te gaan over de vraag hoe de specifieke kerkelijke expertise ingezet kan worden om het voorgenomen gezinsbeleid te realiseren.

De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk mee te werken aan het voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota. In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen. Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader.

De bisschoppen menen dat in de nota vooral sprake is van problemen en hoe die problemen op te lossen zijn. Maar een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven. De in de nota voorgestelde gezinsbureaus moeten daarom ook professionele krachten tewerkstellen op het terrein van levensbeschouwing, zoals binnen bijvoorbeeld zorginstellingen reeds het geval is.

Ten slotte spreken de bisschoppen hun zorgen uit over de impliciete beïnvloeding van het huwelijk en het gezin. Ook media en commercie zijn geroepen verantwoordelijkheid te dragen voor een gezins- en kindvriendelijk milieu. Dat de overheid, de samenleving als geheel en de afzonderlijke deelnemers, zich sterk maken voor een gezinsvriendelijk Nederland kan niet als ongewenste bemoeienis worden gekwalificeerd. Het zal de ouders juist helpen hun onvervreemdbare verantwoordelijkheid op te nemen. Tot zegen van onze kinderen en van onze samenleving.

Bisschoppen kritisch over gezinsnota

Bron: katholiekgezin.nl – dinsdag 11 november 2008

In een gezamenlijke reactie spreken de Nederlandse bisschoppen hun waardering uit voor het gezinsbeleid van de regering, maar plaatsen tevens kritische kanttekeningen bij de gezinsnota van vorige week. Er is bijvoorbeeld geen aandacht voor zingeving: “Bij hulpverlening mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven.”

Het volledige persbericht:

De Nederlandse Bisschoppenconferentie, vandaag te Zeist in vergadering bijeen, heeft met belangstelling kennis genomen van de nota over het gezinsbeleid De kracht van het gezin, die vorige week door minister Rouvoet gepresenteerd werd.

De bisschoppen spreken allereerst hun waardering uit voor de aandacht die het kabinet geeft aan het gezin. Ook waarderen de bisschoppen het feit dat kerken en kerkelijke werkers in het proces van de totstandkoming van de nota gehoord werden. De bisschoppen zijn zich bewust van de grote omvang van het probleemveld. Ze hebben er begrip voor dat de nota om die reden niet aan alle aspecten aandacht kan geven.

De bisschoppen stellen vast dat het kabinet gezinnen actief wil ondersteunen door Nederland kindvriendelijker te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, conflictmanagement binnen het gezin, enzovoort. Op een aantal punten is de kerk nu reeds een partner van de overheid. De bijdrage van de kerken bestaat uit huwelijksvoorbereiding en -pastoraat, gezinspastoraat en hulp bij moeilijke gezinssituaties. De in de nota voorgestelde relatiecursussen bestaan in bepaalde vormen reeds in parochies en bisdommen. De bisschoppen tonen zich graag bereid om met de minister in gesprek te gaan over de vraag hoe de specifieke kerkelijke expertise ingezet kan worden om het voorgenomen gezinsbeleid te realiseren.

De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk mee te werken aan het voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota. In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen. Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader.

De bisschoppen menen dat in de nota vooral sprake is van problemen en hoe die problemen op te lossen zijn. Maar een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven. De in de nota voorgestelde gezinsbureaus moeten daarom ook professionele krachten tewerkstellen op het terrein van levensbeschouwing, zoals binnen bijvoorbeeld zorginstellingen reeds het geval is.

Ten slotte spreken de bisschoppen hun zorgen uit over de impliciete beïnvloeding van het huwelijk en het gezin. Ook media en commercie zijn geroepen verantwoordelijkheid te dragen voor een gezins- en kindvriendelijk milieu. Dat de overheid, de samenleving als geheel en de afzonderlijke deelnemers, zich sterk maken voor een gezinsvriendelijk Nederland kan niet als ongewenste bemoeienis worden gekwalificeerd. Het zal de ouders juist helpen hun onvervreemdbare verantwoordelijkheid op te nemen. Tot zegen van onze kinderen en van onze samenleving.

Zingeving nodig voor gezinsbureaus Rouvoet

Bron: Bisdom ’s Hertogenbosch – 11-11-2008

De Nederlandse bisschoppen pleiten voor het aanstellen van professionele krachten op het gebied van levensbeschouwing, bij de gezinsbureaus die minister Rouvoet voorstelt in zijn recente nota ‘De kracht van het gezin’. De bisschoppen zouden die graag zien, net zoals dat bijvoorbeeld bij zorginstellingen het geval is. “Een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven,” aldus de bisschoppen in een verklaring.

De bisschoppen spreken hun waardering uit voor de aandacht die het kabinet geeft aan het gezin. Ook waarderen de bisschoppen het feit dat kerken en kerkelijke werkers in het proces van de totstandkoming van de nota gehoord werden. Ze zijn zich bewust van de grote omvang van het probleemveld en hebben er begrip voor dat de nota om die reden niet aan alle aspecten aandacht kan geven.

De bisschoppen stellen vast dat het kabinet gezinnen actief wil ondersteunen door Nederland kindvriendelijker te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, conflictmanagement binnen het gezin, enzovoort. Op een aantal punten is de kerk nu reeds een partner van de overheid. De bijdrage van de kerken bestaat uit huwelijksvoorbereiding en -pastoraat, gezinspastoraat en hulp bij moeilijke gezinssituaties. De in de nota voorgestelde relatiecursussen bestaan in bepaalde vormen reeds in parochies en bisdommen. De bisschoppen tonen zich graag bereid om met de minister in gesprek te gaan over de vraag hoe de specifieke kerkelijke expertise ingezet kan worden om het voorgenomen gezinsbeleid te realiseren.

De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk mee te werken aan het voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota. In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen. Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader. Bisschop Hurkmans is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor huwelijk en gezin.

‘Rouvoet moet ook geestelijke verzorgers aanstellen’

Bron: Katholiek Nederland – Actualiteit – 11 november 2008

Hilversum (Van onze redactie) 11 november 2008 – De Nederlandse bisschoppen willen dat de overheid ook levenbeschouwelijke professionals aanstelt bij de begeleiding van probleemgezinnen. Dat verklaren de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun reactie op de onlangs gepresenteerde beleidsnota De kracht van het gezin van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Kindvriendelijker

De bisschoppenconferentie juicht het toe dat het kabinet gezinnen actief gaat ondersteunen door Nederland ‘kindvriendelijker’ te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals de oprichting van gezinsbureaus, verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding en conflictmanagement binnen het gezin.

BAM

De bisschoppen hebben Rouvoet toegezegd om waar mogelijk mee te werken aan zijn gezinsbeleid. Zij maken daarbij wel een aantekening. Het in de nota voorgestelde beeld van het gezin neemt de werkelijkheid zoals die is. Het kabinet spreekt dus ook van gezinnen als er sprake is van bijvoorbeeld samenlevingsvormen met een BOM of een BAM en homoparen met kinderen. Volgens het katholiek ideaal is een gezin echter een gehuwd paar met kinderen.

Vader én moeder

“In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen”, aldus de bisschoppen. “Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader.”

Levensbeschouwelijk professionals

De bisschoppen menen dat in de nota vooral sprake is van problemen en hoe die problemen op te lossen zijn. “Maar een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven. De in de nota voorgestelde gezinsbureaus moeten daarom ook professionele krachten tewerkstellen op het terrein van levensbeschouwing, zoals binnen bijvoorbeeld zorginstellingen reeds het geval is.”

Externe link: Gezinsnota 2008

Gezin

Bisschoppen: Ook levensbeschouwing in gezinsbureaus

Bron: Brabants Dagblad – Algemeen – Geestelijk leven – dinsdag 11 november 2008

UTRECHT (ANP) – In de gezinsbureaus die minister André Rouvoet in zijn gezinsnota voorstelt, moeten ook beroepskrachten op het gebied van de levensbeschouwing komen. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun reactie op de nota, die Rouvoet vorige week presenteerde.

Volgens de rooms-katholieke kerkleiders is er in het overheidsdocument vooral sprake van problemen en van de manier waarop die moeten worden opgelost. De mens vraagt echter om meer dan die hulp, hij wil ook zingeving. Als de hulpverlening het gezin diep raakt, mag levensbeschouwing daarom niet buiten beschouwing blijven. Vandaar het pleidooi voor beroepskrachten op dat terrein in de gezinsbureaus, zoals er bijvoorbeeld ook pastores in zorginstellingen actief zijn.

De Gezinsnota

Bron: Katholiek NederlandKruispunt Radio, 16 november 2008

De Nederlandse bisschoppen zijn ‘redelijk’ tevreden over de recente Gezinsnota die minister Rouvoet (onder meer Gezinszaken) recent namens het kabinet uitbracht. Alhoewel de visie op het gezin en het huwelijk niet gelijk spoort met de visie op de huwelijkse ordening zoals de bisschoppen die hebben, herkent bisschop Antoon Hurkmans van ‘s-Hertogenbosch wel veel waardevols in de brief die de Nederlandse Bisschoppenconferentie kan ondersteunen. De overheid komt ‘achter de voordeur’ van de gezinnen en dus dient in specifieke situaties professionele hulp van levensbeschouwelijke snit extra accent te krijgen, aldus de bisschop.

Bisschoppen: Ook levensbeschouwing in gezinsbureaus
Brabants Dagblad (Registratie) – 11 nov 2008
UTRECHT (ANP) – In de gezinsbureaus die minister André Rouvoet in zijn gezinsnota voorstelt, moeten ook beroepskrachten op het gebied van de

Nederlandse bisschoppen reageren op nota gezinsbeleid
RKnieuws – 11 nov 2008
voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota.