201. Eerste Kamerbehandeling Wetsvoorstel 30145 (Voortgezet Ouderschap na Scheiding) morgenmiddag 18 november (13.30 – 20.00 uur)

Agenda plenaire vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 18 november 2008 13.30 uur

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal; 17 november 2008

13.30 – 13.40 uur hamerstukken en stemming

13.40 – 15.35 uur eerste termijn Kamer

15.35 – 17.00 uur pauze

17.00 – 19.45 uur antwoord regering, re- en dupliek

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is zullen de tijden worden aangepast.

Deze agenda kan nog gewijzigd worden.

——————————————-
Zie voor het overzicht van behandelstukken van Wetsvoorstel 30145 (Voortgezet Ouderschap Na Scheiding) in de Eerste kamer tot nu toe:

——————————————-

Eerste Kamer debatteert over ouderschapsplan bij echtscheiding
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal – Vrijdag 14 november 2008

Een ouderschapsplan bij echtscheiding wordt verplicht en de mogelijkheid om snel te scheiden (‘flitsscheiding’) verdwijnt. Dit zijn de hoofdlijnen van een wetsvoorstel (30.145) dat de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Rouvoet voor Jeugd en Gezin dinsdag 18 november verdedigen in de Eerste Kamer. Voor het debat met de ministers hebben zich zeven senatoren aangemeld: Broekers-Knol (VVD), Engels (D66), Franken (CDA), Holdijk (SGP), Haubrich-Gooskens (PvdA), Quik-Schuijt (SP) en Strik (GroenLinks).

Ruim twee jaar geleden sneuvelde in de Senaat het initiatiefvoorstel-Luchtenveld (29.676) dat beëindiging van een huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst mogelijk maakte en tevens voorzag in een regeling van voortgezet onderschap. Ook na wetenschappelijke kritiek op het uitgangspunt van automatisch voortduren van gezamenlijk ouderschap in geval van scheiding houdt de regering hieraan vast. In de nadere memorie van antwoord wijzen de ministers Hirsch Ballin en Rouvoet op de mogelijkheden voor de rechter om van het gezamenlijk ouderschap af te wijken als dit in het belang van het kind (de kinderen) wordt geacht. Daarbij kan een aan te stellen bijzondere curator een rol spelen.

—————————————-
Zie voor het overzicht van behandelstukken van Wetsvoorstel 30145 (Voortgezet Ouderschap Na Scheiding) in de Eerste kamer tot nu toe: