205. Wetsvoorstel 30145 en Motie Strik in Eerste Kamer aangenomen (Wet op de bevordering van het voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)

Eerste Kamer der Staten-Generaal – 25 november 2008

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30.145) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen.

De Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 30.145, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

————————————–

30.145Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Eerste Kamer der Staten-Generaal – 25 november 2008

Dit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Rechtsvordering ter bevordering van het ouderschap na een scheiding. Het wetsvoorstel verplicht ouders tot het opstellen van een ouderschapsplan. In dit plan moeten afspraken gemaakt worden over verzorging en opvoeding van kinderen als ouders gaan scheiden.

Het voorstel is er op gericht dat ouders vroegtijdig nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding en hierover afspraken maken om onnodige conflicten te voorkomen. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Daarnaast wordt ook de zogenaamde flitsscheiding afgeschaft. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens buiten de rechter om te beëindigen.

Op 1 juli 2004 is het Initiatiefvoorstel-Luchtenveld wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29.676) over hetzelfde onderwerp ingediend. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 20 juni 2006 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van D66 stemde voor.

Het voorstel is op 12 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 18 november 2008. Tijdens de behandeling is de Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 30.145, G) ingediend. Het wetsvoorstel is op 25 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen. De motie-Strik (GroenLinks) is op 25 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

————————-

Zie ook: De brief d.d. 21 november 2008 inzake de noodzaak tot handhaving van ouderschapsplannen van Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders aan de Minister van Jeugd en Gezin n.a.v. zijn optreden in het EO-programma “Het Elfde Uur”

————————

Compleet overzicht van Eerste Kamerstukken over Wetsvoorstel 30145 ::

Zie ook: http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2008/10/173.html

Het wetsvoorstel is op 25 november 2008 ook in de Eerste Kamer aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen. Ook de motie-Strik (GroenLinks) op succesvolle structurele omgangsondersteuningsvoorzieningen werd bij de stemming aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

  • 9 oktober 2007 :: Voorlopig verslag van gestelde vragen door de Vaste Justitiecommissie van de Eerste Kamer aan de Minister van Justitie inzake “Wet bevordering voortgezet ouderschap bij scheiding” (30145)
    Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/10/36.html

  • 20 november 2007 :: NCRV-interview op de “Dag van de Rechten van het Kind” met een – zich over vaders, gedeeld ouderschap en het met 2/3 meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen amendement op het gelijkwaardig ouderschap na scheiding van haar eigen partijgenoot mr. Jan de Wit uiterst smalend uitsprekend – SP-Eerste Kamerlid mw. mr. Quik-Schuijt Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/12/51.html