216. Er komt een Meldpunt Ouderschapsplan

Drie ouderorganisaties hebben op 10 december 2008, de Dag van de Rechten van de Mens en de 60e verjaardag van het VN-Verdrag van de Rechten van de Mens, samen het initiatief genomen tot instelling van een Meldpunt Ouderschapsplan

Aanleiding tot dit initiatief is het op 25 november 2008 door de Eerste Kamer aangenomen wetsontwerp “Voortgezet ouderschap na scheiding” (Wetsontwerp 30.145).

Daarin staat ondermeer centraal dat scheidende ouders voortaan samen een zgn. “ouderschapsplan” moeten opstellen, waarin zij met elkaar duidelijke afspraken maken over beider inbreng in de zorg voor en de opvoeding van de kinderen na de scheiding.

De verwachtingen van de wetgever over het ouderschapsplan zijn hoog gespannen. Veel zal echter afhangen van hoe daaraan in de rechtspraktijk van het scheidingsrecht verder inhoud en vorm wordt gegeven.

Om van het functioneren van de ouderschapsplannen in de rechtspraktijk meteen vanaf de ingangsdatum van het wetsontwerp een goed beeld te krijgen, hebben de ouderorganisaties Stichting Kind en Omgangsrecht (KO), Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders (KOG) en Stichting Ouders Zonder Omgang (OZO) met ondersteuning van Mr.Ir.P.J.A. Prinsen en het Vaderkenniscentrum daarom op 10 december 2008 het gezamenlijke initiatief genomen tot instelling van een Meldpunt Ouderschapsplan.

Het meldpunt zal pas actief worden wanneer Wetsontwerp 30.145 waarin het ouderschapsplan centraal geplaatst is ook officieel van kracht wordt.

Zie voor verdere informatie de website van het Meldpunt Ouderschapsplan.