225. Wet tijdelijk huisverbod per 1 januari 2009 in werking getreden

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Op grond van deze wet kan de burgemeester een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat een huisverbod opleggen gedurende in beginsel tien dagen.

Een huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen.

Meer informatie
Meer informatie over het tijdelijk huisverbod en over wat u kunt doen als aan u of uw huisgenoot een huisverbod is opgelegd, kunt u hier vinden.

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum actualiteit: 16 januari 2009

Wet tijdelijk huisverbod

Bron: Rechtspraak.nl – Rechtbank Leeuwarden – 16 januari 2009

Beroep tegen huisverbod
Als aan u of uw huisgenoot een tijdelijk huisverbod is opgelegd, kunt u tegen dit besluit beroep instellen door onderstaand formulier in te vullen. Let op: het risico is groot dat uw beroep pas wordt behandeld als het huisverbod al is geëindigd. Om dit te voorkomen kunt u tegelijk met uw beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Voorlopige voorziening
Het vragen van een voorlopige voorziening houdt in dat u de rechter verzoekt om het huisverbod te schorsen gedurende de periode dat er op uw beroepschrift nog niet is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan door de rechtbank binnen drie werkdagen op zitting worden behandeld.

Let op: uw verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u uiterlijk tegelijkertijd met dit verzoekschrift ook uw beroepschrift indient.
Voor het indienen van een beroepschrift, samen met een verzoek om een voorlopige voorziening, is een apart formulier beschikbaar (zie hieronder).

Formulieren

 • Wilt u alleen beroep instellen tegen het huisverbod, dan kunt u gebruik maken van dit formulier.
 • Wilt u naast dit beroep ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, dan is dit formulier beschikbaar.

Indiening van het formulier

Als u het formulier goed heeft doorgelezen en zo volledig mogelijk heeft ingevuld, kunt u het ondertekenen en indienen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Het formulier zelf afgeven bij de informatiebalie van de rechtbank. De informatiebalie is op werkdagen open van 8.30 tot 16.30 uur. Het adres is: Zaailand 102 te Leeuwarden.
 • Het formulier faxen naar nummer: 058-2341475.
 • Het formulier opsturen naar de rechtbank. Houdt u er rekening mee dat het formulier dan een dag later binnenkomt. Het adres is:
  Rechtbank Leeuwarden
  Sector civiel recht
  Afdeling kort geding
  Postbus 1702
  8901 CA Leeuwarden.

Meer informatie over het huisverbod is te vinden op www.huisverbod.nl.