270. Uitnodiging van het nieuwe Man-kind Centrum in Amersfoort : Opstartbijeenkomst a.s. dinsdagavond 27 januari 2009 om 19.30 uur

Aanstaande dinsdagavond 27 januari 2009 is de opstartbijeenkomst van het nieuwe Man-kind Centrum Amersfoort.


We starten om 19.30 uur in wijkcentrum Het Klokhuis aan de Weberstraat 2, 3816 VC te Amersfoort. (Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Zie daarvoor:
http://www.randenbroek-schuilenburg.nl/?ac=Wijkcentra)


Door het Man-kind Centrum Amersfoort worden de vaste bijeenkomsten vanaf dan elke 4e dinsdag van de maand georganiseerd.

Het centrum is opgericht voor vaders en gaat vaderschap ondersteunen en scholen e.d. gaan adviseren hoe ze (beter) om kunnen gaan met vaders van opgroeiende kinderen. Belangrijk doel is het vergroten van de draagkracht onder de bevolking voor het gelijkwaardig ouderschap. Beide ouders zijn van evenveel waarde voor een kind, toch bevinden vaders zich in een achtergestelde positie ten opzichte van moeders. Het is daarom de hoogste tijd voor betrokken vaders en mannelijke rolmodellen om de balans terug te brengen als het om de opvoeding van kinderen gaat.

Kom eens naar het wijkcentrum Het Klokhuis om kennis te maken met ons.

PROGRAMMA


19.30 uur ontvangst

20.00 uur gespreksprogramma

20.30 uur tijd voor persoonlijke verhalen

– inbreng van ideeën

– inventarisatie van benodigdheden voor eventuele ideeën

– wat u verder ter tafel brengt

22.00 uur afsluiting


Een officiële en feestelijke opening van ons nieuwe centrum in Amersfoort zit ook nog in het vat en volgt dan iets later dit voorjaar. Als u zich daarvoor per email even bij ons aanmeldt ontvangt u daarvoor zeker een persoonlijke uitnodiging.

Heeft u vragen over, of suggesties voor, het nieuwe centrum, dan ook graag via email op: man-kind-centrum@live.nl

U bent a.s. dinsdagavond van harte welkom,

Dennis Grippeling

Initiatiefnemer Man-kind Centrum Amersfoort | Amersfoort, Mobiel: 06 431 000 17 | man-kind-centrum@live.nl

p.s. Als je vaders en vaderschap een warm hart toe draagt, maak dan een bedrag naar eigen keuze over naar Postbankrekening 55.22.309 te Amersfoort o.v.v. ‘Man-kind Centrum Amersfoort donatie 2009’. Deze bijdrage wordt dan besteedt aan promotie en ontwikkelingsmateriaal voor het Man-kind Centrum Amersfoort. Bij voorbaat dank.