276. Officiele opening Man-kind Centrum in Amersfoort (dinsdagavond 24 februari)

Geachte geïnteresseerde(n),

Uit het oogpunt van samenwerking en toegankelijkheid in Amersfoort, willen wij u van harte uitnodigen bij de officiële opstart van het Man-kind Centrum in Amersfoort.

De feestelijke opening zal dinsdag 24 februari plaats vinden in het wijkcentrum het Klokhuis. Het belooft een feestelijke opening te worden. Op een ludieke maar ook een beetje serieuze manier zal het gaan over het vaderschap in zijn totaliteit.

Dit centrum moet het vaderschap, ongeacht nationaliteit, op een positieve manier belichten en o.a. scholen, welzijnsinstanties, jeugdzorg e.d. gaan adviseren hoe ze om moeten gaan met vaders van opgroeiende kinderen. Belangrijk onderdeel is de draagkracht vanuit de bevolking voor het gelijkwaardig ouderschap. Beide ouders zijn van evenveel waarde voor een kind.

Het is dus de hoogste tijd voor betrokken vaders en andere mannelijke rolmodellen de balans te gaan brengen als het om werk en opvoeding gaat.

Kom daarom eens in het wijkcentrum Het Klokhuis om kennis te maken met ons.

Iedereen die het initiatief een warm hart toe draagt is van harte welkom bij de opening van het allereerste Man-kind Centrum in Nederland. Onze officiële opstartavond is op dinsdagavond 24 februari om 19.30 uur in het wijkcentrum Klokhuis. We hopen iedereen daar graag te zien.

Wijkcentrum Het Klokhuis

AGENDA

19.30 uur binnenkomst
20.00 uur openingsfeest
20.30 uur tijd voor persoonlijke verhalen
– inbreng van ideeën
– inventarisatie van benodigdheden voor eventuele ideeën
22.15 uur afsluiting

* speciaal aanwezig is er een fotodocumentaire over alleenstaande vaders, tienervaders en portrettenseries waarin op zoek gegaan wordt naar de vaderfiguur.

Vriendelijke groet,
Dennis

Man-kind Centrum Amersfoort
Mobiel: 06.431 000 17
www.mankindcentrum.nl
man-kind-centrum @ live . nl


Gerelateerde artikelen:


Stand van zaken Man-Kind Centrum in Amersfoort per 6 februari 2009:


Even de stand van zaken van ons als mannen die het initiatief hebben genomen voor de opzet van het Man-kind Centrum in Amersfoort.

Wij willen dat het Man-kind Centrum Amersfoort zich niet alleen gaat richten op Marokkaanse en Turkse mannen maar op alle mannen en vaders in Amersfoort die een hulpvraag hebben. Het lijkt ons niet goed om mannen en vaders buiten te sluiten i.v.m. hun afkomst. In de organisatie en de opzet van ons initiatief krijgen wij steeds meer het gevoel dat Stichting Welzijn Amersfoort (SWA), in de vorm van Yteke Braaksma en Tineke Gierveld, het Man-kind Centrum willen dwingen naar hun eigen believen en dat zij geen overleg willen plegen met ons als initiatiefnemers. Dat vinden niet alleen jammer maar ook vreemd. De opzet is natuurlijk dat het Man-kind Centrum voor en door mannen wordt. En niet voor en door Yteke en Tineke. Wij als initiatiefnemers van het Man-kind Centrum, anders dan SWA, zijn van mening dat het vaderschap ook geen project is maar dat je, als je eenmaal vader bent, dat ook voor de rest van je leven blijft. Het vaderschap is dus niets nieuws en zeer zeker geen project dat door Yteke, Tineke of SWA is bedacht.

Na een gesprek met Harry Manders, een manager van SWA die ineens ten tonele verscheen, is gebleken dat SWA, dus Yteke en Tineke, de samenwerking niet willen voort zetten met ons als initiatiefnemers. Dat betreuren wij.

Na goed overleg met het Vadercentrum uit Den Haag (dat al 8 jaar loopt) en anderen uit het midden van het Man-kind Centrum Amersfoort hebben wij het advies gekregen om niet op te geven maar door te gaan met onze goede zaak voor de emancipatie van alle mannen en vaders in Amersfoort. Bij ons ligt de nadruk meer op de overeenkomsten, samenwerking en het vaderschap belichten d.m.v. een positieve insteek. Tineke en Yteke willen liever mannengroepen apart van elkaar laten opereren en leggen de nadruk steeds op de verschillen en willen niet samenwerken. Het zij zo.

Omdat wij het ervaringrijke en positieve advies van het Vadercentrum uit Den Haag graag ter harte te nemen, gaan wij dus door met ons goede initiatief en met de oprichting van het Man-kind Centrum. Uit het oogpunt van samenwerking en toegankelijkheid in Amersfoort, willen wij daarom iedereen van harte uitnodigen bij de officiële opstart van het Man-kind Centrum in Amersfoort.

De feestelijke opening zal dinsdag 24 februari plaats vinden in het wijkcentrum het Klokhuis. Het belooft een feestelijke opening te worden. Op een ludieke maar ook een beetje serieuze manier zal het gaan over het vaderschap in zijn totaliteit.

Iedereen die het initiatief een warm hart toe draagt is van harte welkom bij de opening van het allereerste Man-kind Centrum in Nederland. De opstartavond is op dinsdagavond 24 februari om 19.30 uur in het wijkcentrum Klokhuis. We hopen iedereen daar graag te zien.

Kijk voor actuele informatie alvast op: www.mankindcentrum.nl

Vriendelijke groet,
Dennis Grippeling

Initiatiefnemer Man-kind Centrum Amersfoort |
Mobiel: 06 431 000 17
man-kind-centrum @ live . nl
www.mankindcentrum.nl