280. Rechtbank Utrecht – Project Regierechter in echtscheidingszaken (maart – juli 2009)

Project ‘regierechter’ in echtscheidingszaken bij afdeling familierecht Utrecht
Bron: © Het Juridisch Dagblad – Van een onzer redacteuren – maandag, 23 februari 2009

Rechtbank Utrecht – De afdeling van familierecht van de van de rechtbank Utrecht start in maart 2009 het ‘project regierechter’. In dit project zal in een van te voren geselecteerd aantal echtscheidingszaken op een andere wijze worden geprocedeerd dan tot nu toe gebruikelijk was.

Het doel is op een snellere en efficiëntere wijze tot beslechting van alle tussen partijen spelende geschillen te komen.

De rechter zal op deze zittingen niet alleen de zakelijke aspecten van de scheiding bespreken, maar zal aan partijen ook vragen stellen die verband houden met het menselijke proces van scheiden. Op dit moment wordt in echtscheidingsprocedures vrijwel geen aandacht gegeven aan de emotionele aspecten van een scheiding, de rechter bespreekt deze onderwerpen in het project nu juist wel.

Hierdoor worden voor partijen en de rechter eventueel spelende onderliggende conflicten helder en kan worden ingeschat in hoeverre dergelijke conflicten mogelijk een snelle geschiloplossing in de weg staan. De definitieve afdoening van het geschil wordt hiermee versneld. In het kader van dit project is vanaf maart 2009 tot circa juli 2009 ruimte gemaakt voor 30 zaken, verdeeld over circa 15 zittingen.

De aan dit project deelnemende rechters zijn mr. A.S. Penders, mw. mr. R.C. Stijnen en mw. mr. E.W.A. Vonk.

De coördinerende administratieve medewerkers zijn mw. S. Norbart-Jacobs (tel. 030 223 3240) en dhr. L. Demon (tel. 030 223 3238). Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen.