288. Kwaliteitskader Werkwijze Raad voor de Kinderbescherming bij Scheiding en Omgang

Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming
Bron: http://www.kinderbescherming.nl/hoe%5Fwerkt%5Fde%5Fraad/kwaliteitskader/

De werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming is vastgelegd in het Kwaliteitskader. Deze richtlijnen van de minister van Justitie en de minister voor Jeugd en Gezin zijn voor de medewerkers van de Raad leidraad voor hun dagelijks werk.

Het kwaliteitskader beschrijft onder andere hoe een onderzoek uitgevoerd wordt, welke informatie in het rapport komt en hoe lang een onderzoek mag duren. Daarnaast kent de Raad protocollen waarin voorgeschreven wordt hoe de Raad in bepaalde zaken in het bijzonder moet handelen. Er bestaat een protocol Bescherming, protocol Gezag en Omgang, protocol Strafzaken en een protocol Afstand, Screening, Adoptie en Afstamming. Op deze manier wordt elk raadsonderzoek zoveel mogelijk op gelijke wijze uitgevoerd en kunnen cliënten nagaan wat zij mogen verwachten van de Raad.

Het Kwaliteitskader en de Protocollen gelden voor alle zaken die zijn binnengekomen bij de Raad vanaf 1 januari 2009. Voor zaken die eerder zijn binnengekomen geldt nog Normen 2000, versie 2. Ook als deze zaken na 1 januari 2009 worden afgerond. Hieronder kunt u beide documenten downloaden.

Externe deskundigen

De Raad voor de Kinderbescherming kan, als dat nodig is, externe deskundigen inschakelen bij een raadsonderzoek. Daarvoor gelden de richtlijnen in het document hieronder. De minister voor Jeugd en Gezin heeft de geldigheid van de richtlijnen verlengd tot 31 december 2010.