289. Een prachtvader – De verhuizing van vader Deon van Moorsel en dochter Tessa voor de Nederlandse jeugdzorg naar België

Commentaar vooraf: Vaderkenniscentrum steunt vader Deon van Moorsel in zijn gemaakte keuze als vader om te verhuizen naar België, gezien het laakbare en vaderexclusieve handelen door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant in zijn zaak. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant had vanaf de start met voorkeur dienen te overwegen om zijn dochter bij vader te plaatsen i.p.v. in een – Jeugdzorg meer geld en omzet opleverend – pleeggezin. Dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een plaatsing bij vader niet met voorkeur heeft overwogen en in plaats daarvan de voorkeur gegeven heeft aan een pleegzorgplaatsing, maakt deze instelling ongeschikt voor jeugdzorg.

Vader Deon van Moorsel verhuisde, samen met zijn dochter Tessa, vorig jaar zomer naar België om een uithuisplaatsing van Tessa te voorkomen. Deon en zijn vrouw zijn niet meer bij elkaar en tot voor kort woonde Tessa nog gewoon bij haar moeder in Nederland. Maar als haar moeder in een psychose raakt en daarna depressief wordt, ontstaan er problemen. De Kinderbescherming maakt zich ernstige zorgen over Tessa’s welzijn en wil daarover in gesprek met haar vader. Maar dan blijkt dat ze Tessa een jaar uit huis in een pleeggezin willen plaatsen i.p.v. bij haar vader en dat het contact tussen ouders en dochter geminimaliseerd moet worden tot een uurtje per week om Tessa van haar ouders te vervreemden en te laten hechten aan deze pleegouders. Dat wil vader Deon niet laten gebeuren en met toestemming van moeder besluit hij samen met dochter Tessa naar België te verhuizen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want inmiddels hebben kinderbescherming en jeugdzorg Tessa al zonder toestemming van de ouders of de rechter aan de zorg en het gezag van moeder “onttrokken” (een strafbare handeling, Wetboek van Strafrecht, Art. 279), haar ontvoerd en in een tijdelijk pleeggezin ondergebracht … Zie verder: EO Netwerk TV, 5 maart 2009 Gerelateerde artikelen:

  • Gezinnen vluchten naar België voor Nederlandse jeugdzorg – De vlucht van Deon en Tessa naar België (Misstanden bij Bureaus Jeugdzorg: Nr. 10)
  • Justitie trekt dagvaarding op basis van gefabriceerde aangifte van Bureau Jeugdzorg Eindhoven tegen kritische Eindhovense advocaat Mr. van Ruth in (Vaderkenniscentrum – VKC Nr. 67)
  • Presentatie over de misstanden in de jeugdzorg door de Eindhovense advocaat Mr. van Ruth op de op 20 september 2008 gehouden conferentie “Problematiek in de jeugdzorg, zorg en het falen van het recht” van het Platform Rechtsorde Herstel i.s.m. Dmitri, patiëntenorganisatie voor onbedoelde schade (JeugdzorgTV)

Meer over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant: Onderzoek naar fraude bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Zoals een opmerkzame Joep Zander in zijn bijdrage “grwrr” (Zie « Joep Zander weblog – 8 maart 2009) op zijn weblog daarbij onmiddelijk vast stelde is het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant dat deze zaak aanhangig maakte en afkeurend sprak over de keuzes van ouders om naar België te verhuizen, hetzelfde Bureau Jeugdzorg dat een dag later landelijk in het nieuws kwam met het volgende fraudebericht “Onderzoek naar fraude bij Jeugdzorg Noord-Brabant” (Zie « Volkskrant – Binnenland – 06 maart 2009).