Langs deze weg ben ik op zoek naar vaders die willen deelnemen aan een onderzoek waarbij er sprake is (geweest) van een conflictscheiding waar kinderen bij betrokken zijn.
Momenteel ben ik voor mijn Master Contextuele Benadering bezig met het doen van onderzoek. 
In dit kwalitatieve onderzoek is mijn vraagstelling: “Welke elementen spelen een rol bij vaders in de zorg voor het kind in de context van een complexe echtscheiding?”

De Contextuele Benadering is een diepgaande en veelomvattende theorie die gaat over het begrijpen van en op een effectieve manier ingrijpen in relaties.  

Deze benadering gaat over de verbondenheid en rechtvaardigheid tussen mensen, wat zichtbaar wordt in de balans van wederzijdse zorg, vertrouwen en betrouwbaarheid. Het biedt hulpverleners de mogelijkheid om menselijke relaties om te vormen door een beroep te doen op de krachten van vertrouwen, rechtvaardigheid en vrijheid.

Dit exploratief onderzoek verkent de ervaringen van vaders en maakt deel uit van een groter onderzoek. Na een scheiding kan met name de rol van de vader problematisch zijn. Met dit onderzoek hoop ik zicht te krijgen op de vraag welke factoren meespelen in het kiezen voor het belang van het kind in situaties waarin de vader in strijd verkeert met de andere ouder van het kind.
 
Binnen mijn onderzoek wil ik hiertoe 10 gescheiden vaders interviewen die zelf ervaren (hebben) hoe het is om verwikkeld te zijn geraakt in een conflictscheiding.

In een éénmalig interview (45 tot 60 minuten), face to face of online, sta ik graag stil bij de ervaringen en inzichten vanuit het perspectief van de gescheiden vader die te maken heeft (gehad) met een conflictscheiding. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij het garanderen van de privacy (de gegevens zullen anoniem verwerkt worden) en ik zal t.z.t. transparant rapporteren naar de vader over de uitkomsten en resultaten van mijn onderzoek.
Indien er vragen zijn of interesse is om deel te nemen aan het onderzoek, kunt u mij telefonisch bereiken op onderstaand telefoonnummer of mailen naar wkramautar@student.che.nl.
 
Met vriendelijke groet, 
Washna Ramautar

 

Hierbij werk ik samen met Stichting Vader Kennis Centrum, die mijn oproep en onderzoek wil ondersteunen.

Voor vragen of bij interesse om mee te werken, mail mij gerust: <a href=”mailto:Lambert-Weerd@vaderkenniscentrum.nl”>Lambert-Weerd@vaderkenniscentrum.nl</a>

, 1 maart 2023