407. “Week van het Recht” en “Open Dag van de Rechtspraak” van justitie veinzen open(baar)heid maar gaan nergens over


Inleiding

Deze week is het “De Week van het Recht” (of in de ronkende reclametaal van het ministerie van Justitie: “De Week van de Rechtstaat”) en zaterdag 7 november a.s. is het zelfs “De open dag van de rechtspraak”.
Jawel, “u mag het allemaal meemaken”, wil justitie ons graag laten geloven. Niets is echter minder waar. Deze hele jaarlijkse poppenkast van het ministerie van justitie gaat in feite helemaal nergens over.

1. De Nederlandse rechtspraak als schending van de grondwet
Want de bastions van justitie met daarachter het leger van gebefte zwartjurken achter hun gesloten deuren mogen dan weliswaar een dagje per jaar in het weekeinde opengaan, maar met openheid of “openbaarheid van rechtspraak” zoals de grondwet die voorschrijft heeft dit natuurlijk helemaal niets te maken.

Dit zegt Artikel 121 van de grondwet over onze rechtspraak:

Grondwet, Artikel 121:
Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
Bron: Wetten.nl – Grondwet – Hoofdstuk 6 Rechtspraak (Artikelen 112-122): http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_03-11-2009#Hoofdstuk6

Noch de uitspraken, noch de zittingen van rechterinnen (nee geen verschrijving, zie daarvoor beneden) in het Nederlandse Personen- en Familierecht vinden echter in openbaarheid plaats zoals de grondwet voorschrijft. Zij worden angstvallig achter gesloten rechtbankdeuren gehouden, ontdaan van elke transparantie en gebaseert op de gevleugelde haarlemmerrechtbankolie van “het belang van het kind”, dagelijks ingevult naar de volstrekte persoonlijke willekeur en opvatting van de toevallig voorzittende zwartjurka (dit naar analogie van de burka uit Afghanistan en andere in de middeleeuwen achtergebleven gebieden in de wereld zoals de achterlijke Nederlandse familierechtspraak).

2. De Nederlandse rechtspraak als het slachthuis en abattoir van gezinnen, gezinsrelaties en familierelaties
De Nederlandse rechtspraak is vooral het abattoir van de gebroken gezinnen. Door toedoen van de zwartjurken achter hun gesloten rechtbankdeuren en een algeheel ontbrekende transparantie worden bij gewone scheidingen jaarlijks 30.000 kinderen voorgoed van een van hun ouders en grootouders buitengesloten en weggehouden. Ruim een half miljoen kinderen groeien hierdoor in Nederland geheel vaderloos op. Deze dagelijkse buitensluiting van ouders van hun kinderen na een scheiding in het personen- en familierecht, die gender racistische steen des aanstoots voor gewone burgers, wordt echter angstvallig uit het rechtspraakprogramma van de “open dag” weggehouden en komt nergens aan de orde. .

Daar wil zwartjurkend Nederland het toch maar even liever niet over hebben. Men praat liever over boeven vangen en het strafrecht en gaat de echt belangrijke discussies over het Mer à Boire dat men hier “Nederlandse Rechtsstaat” noemt het liefst uit de weg.

3. En dan nog dit: “Vrouwe” Justitia of de Nederlandse familierechtspraak als matriarchaat, vrouwenaangelegenheid en oordeel van vrouwen over mannen
90% van de familierechters zijn vrouw en in de opleiding tot familierechter stromen alleen nog vrouwen in. Het familierecht is daardoor een matriarchaat geworden waar men bij voorbaat vaders van hun kinderen buitensluit.

Het zelfde geldt voor de kinderbescherming welke als “adviseur” van de familierechters bij scheidingen feitelijk de dienst uit maakt, waardoor het begrip “onafhankelijke rechtspraak” in het familierecht tot een farce is gemaakt.

Mv. Mr. A.C. Quik-Schuijt, oud-vicepresident en kinderrechter aan de Rechtbank Utrecht (1990-2007) en sindsdien SP-senator in de Eerste Kamer, als het levende symbool van een vaderexclusief (i.e. vadervijandig) en matriarchaal familierecht in Nederland, kortom de Nederlandse vrouwelijke “Ayatollah”.

Afijn, als u hierna nog zin heeft in de poppenkast van justitie die “Week voor de rechtstaat” en “Open dag van de rechtspraak” heet, dan vindt u hieronder meer informatie. Een prettige justitievoorstelling gewenst,

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum


Maandag 2 tot zaterdag 7 november – Week van het Recht
http://www.weekvanhetrecht.nl

Zaterdag 7 november – Open Dag van de Rechtspraak
Zie themawebsite: http://www.opendagvanderechtspraak.nl

AMSTERDAM

ZATERDAG 7 NOVEMBER – OPEN DAG GERECHTSHOF AMSTERDAM
Rechtspraak.nl – Open Dag Rechtspraak op 7 november – Bron: Gerechtshof Amsterdam – Datum actualiteit: 23 oktober 2009
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Actualiteiten/Open+Dag+Rechtspraak+op+7+november.htm

Op zaterdag 7 november 2009 houdt het gerechtshof Amsterdam net als alle gerechten open huis. Van 10:00 tot 16:00 uur is iedereen welkom in het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 om nader kennis te maken met de rechtspraak.

De hele dag kunt u nagespeelde rechtszaken bijwonen. “De bewijskracht van DNA” en “Uithuis-plaatsing van minderjarige kinderen”, zijn thema’s die onder meer aan de orde komen. Na afloop van de zitting is het mogelijk om vragen te stellen aan de raadsheren (rechters in hoger beroep) over de uitspraak.

Maak ook persoonlijk kennis met de president van het gerechtshof, de deken van de Amsterdamse orde van advocaten en de hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket Amsterdam (OM) tijdens een spreekuur. Volg een rondleiding door het historische Paleis, luister naar het verhaal van een ex-gedetineerde en bezoek de informatiemarkt. Hier komt u meer te weten over werken bij het gerechtshof en het prestigieuze nieuwbouwproject op het Wester-IJdok. Gekleed in toga op de foto, een celmuur beschrijven in het cellencomplex en een speurtocht voor kinderen staan ook op het programma.

Altijd al een zitting willen bijwonen en het Paleis van Justitie van binnen willen zien? Maak het mee op de Open Dag!

Informatie over de Open Dag en het programma van het gerechtshof Amsterdam is te vinden op www.opendagvanderechtspraak.nl.

UTRECHT

ZATERDAG 7 NOVEMBER – OPEN DAG RECHTBANK UTRECHT
Bron: Rechtbank Utrecht, Datum actualiteit: 25 september 2009
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Utrecht/Actualiteiten/7+november+Open+Dag+rechtspraak.htm

De rechtbank Utrecht en de Centrale Raad van Beroep houden op zaterdag zeven november van 10.00 uur tot 16.00 uur een Open Dag. Kom zelf kijken hoe de rechter beslist! De rechtbank en de Centrale Raad van Beroep geven uitleg over hun werk. De Centrale Raad van Beroep spreekt in hoger beroep recht in ambtenarenzaken en zaken op het terrein van de sociale zekerheid.

Maak een rechtszaak van dichtbij mee, geef je oordeel over het vonnis en leer alles over het werk van rechters. Halen die hangjongeren in de buurt toch vooral kattenkwaad uit, of is het vandalisme? Is die nieuwe dakappel bij de buren nou woningverbetering of toch vooral uitzichtbederf? Het is wikken en wegen: de rechter maakt het verschil!

Bezoekers kunnen de hele dag diverse rechtszaken bijwonen en meepraten over het oordeel dat de rechter geeft. Altijd al eens willen zien hoe een rechtszaak verloopt? Ook benieuwd wat een kort geding precies is en wat kun je doen als je ontslagen wordt? Je leert er alles over tijdens de open dag.

Maak daarnaast kennis met de officier van justitie, neem een kijkje in het cellencomplex van de rechtbank en maak kennis met mediation. Test je kennis van de rechtspraak in de rechtspraakquiz of praat mee tijdens het debat. Ook voor kinderen worden er volop activiteiten georganiseerd.

De Open Dag vindt plaats in het Gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.

ZATERDAG 7 NOVEMBER – TUMULT UTRECHT – RECHTERS ZIJN TE SOFT!
Zaterdag 7 november: Tumult debatten in Utrecht: Tumult Debatcentrum, Domplein 2 in Utrecht
http://www.tumultdebat.nl/newhtml/programma.shtml#zes

Debatten in Utrecht tijdens Open Dag van de rechtspraak

TUMULT organiseert 3 korte debatten tijdens de Open Dag van de Rechtspraak. Een rechter en een specialist geven hun mening over een pittige stelling. Daarna volgt het debat met het publiek o.l.v. Elisabeth van den Hoogen.

11.30 uur: De pers bepaalt!
Harry Lensink, misdaadjournalist voor Vrij Nederland (en schrijver van oa het boek ”Stille Willem” over Willem Endstra) en Gerben Kor, jurist en schrijver van het boek ‘Medialisering van Recht’.

13.30 uur: Geef de burger invloed op de rechtspraak.
Herco Uniken Venema, president van de Rechtbank Utrecht; Willem Albert Wagenaar, emeritus hoogleraar rechtspsychologie en Lex van Almelo, journalist en schrijver van het boek ”Dames en heren van de jury”.

15.30 uur: Rechters zijn te soft!
Fred Westerbeke, Hoofdofficier van Justitie Utrecht; Fred Teeven, Tweede Kamerlid VVD; en Rosa Jansen, rechter en rector van het Studiecentrum Rechtspleging.

Tijdens de Open Dag van de Rechtspraak kunnen bezoekers de hele dag diverse rechtszaken bijwonen en meepraten over het oordeel dat de rechter geeft. Maak ook kennis met de officier van justitie, neem een kijkje in het cellencomplex van de rechtbank en maak kennis met mediation. Test je kennis van de rechtspraak in de rechtspraakquiz of praat mee tijdens het debat. Ook voor kinderen worden er volop activiteiten georganiseerd.

TUMULT i.s.m. Rechtbank Utrecht en de Raad voor de Rechtspraak.