424. Vaderverlof – Naar Brussel als steun voor de Groene Actie voor een Europees vaderschapsverlof

Op 25 januari j.l. werd in de “Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid” van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in stemming gebracht en aangenomen.

Zie voor de volledige tekst van deze ontwerpresolutie:

In deze ontwerpresolutie staat als onderdeel ook opgenomen een Europees recht op Vaderschapsverlof. De tekst van de ontwerpresolutie zegt over dit Europees Vaderschapsverlof:

Het Europees Parlement:

C. overwegende dat moederschap en vaderschap als grondrechten moeten worden beschouwd die van essentieel belang zijn voor het sociale evenwicht en dat op Europees niveau een richtlijn bestaat over moederschapsverlof en een richtlijn over ouderschapsverlof , maar vooralsnog geen wetgeving op het gebied van vaderschapsverlof,

L. overwegende dat de verdeling van gezins- en huishoudelijke taken tussen vrouwen en mannen, met name door meer gebruik te maken van ouder- en vaderschapsverlof, een absolute voorwaarde is voor de bevordering en verwezenlijking van gendergelijkheid, maar het feit betreurende dat het kaderakkoord van de sociale partners over het ouderschapsverlof (juli 2009) geen betrekking heeft op de kwestie van betaald verlof, dat een doorslaggevend effect zou hebben op het aantal mannen dat met dit verlof instemt en op de gelijke verdeling van de beroeps- en gezinstaken onder vrouwen en mannen,

25. onderstreept dat de kwestie van het vaderschapsverlof ter tafel moet worden gebracht en verzoekt de Commissie elk initiatief met het oog op de invoering van een vaderschapsverlof op Europees niveau te ondersteunen; is van mening dat het moederschapsverlof aan het vaderschapsverlof moet worden gekoppeld, om de vrouw op de arbeidsmarkt beter te beschermen en zo de stereotypen die in de maatschappij met betrekking tot het gebruik van dit verlof leven, te bestrijden;

Deze ontwerpresolutie wordt als onderdeel van de volledige resolutie over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie op dinsdagmiddag 23 februari 2010 nu ook plenair in het Europees Parlement in stemming gebracht.

Naar aanleiding van het daarin opgenomen Vaderschapsverlof zijn vier Europarlementariërs (Member’s of European Parliament of MEP’s) van de fractie van ‘The Greens/European Free Alliance’ zijnde Marije Cornelissen, Raül Romeva, Caroline Lucas en Franziska Brantner, daarop een Groene Actie voor een wettelijk Europees recht op twee weken Vaderschapsverlof gestart.

Deze actie staat gepland voor dinsdagmiddag 23 februari in het Europees Parlement te Brussel. De oproep van GroenLinks daartoe vindt u hieronder.

Het Vaderkenniscentrum steunt dit Groene offensief voor een Europees recht op twee weken volledig betaald vaderschapsverlof en heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Europese fractie van GroenLinks om bij de actie aanwezig te zijn. Samen met andere Nederlandse vaders (zie hiervoor bv. ook Joep Zander’s Weblog) reist Vaderkenniscentrum naar Brussel om van deze steun blijk te geven tijdens de Groene Actie op 23 februari 2010 in het gebouw van het Europees Parlement.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Vaders én kinderen nodig voor cruciale stemming over vaderschapsverlof

Bron: GroenLinks Europa | Zondag 14 februari 2010, 14:49u – Marije Cornelissen

Vaders én kinderen nodig voor cruciale stemming over  vaderschapsverlof

Afgelopen woensdag liet het Europees Parlement zich van zijn progressieve kant zien. Het stemde in met een rapport over gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie en vroeg daarin onder meer om Europese wetgeving over vaderschapsverlof. Het is weer een klein stapje in de goede richting, maar betaald vaderschapsverlof in alle EU-landen is daarmee nog lang niet gegarandeerd. We roepen vaders op hun stem te laten horen in Brussel, om hun rechten als ouder om voor hun kindje te zorgen op te eisen.

De Europese Commissie heeft tot nu toe niet toegezegd dat ze wetgeving over vaderschapsverlof zal voorstellen. Zolang dit niet gebeurt, moet het Europarlement dus al zijn bevoegdheden aanspreken om dit verlof voor vaders te garanderen. Momenteel behandelt het Europarlement een richtlijn over zwangerschapsverlof. De Groene fractie wil deze richtlijn zodanig aanpassen dat vaders recht krijgen op twee weken betaald verlof. Dat zou een gigantische verbetering zijn ten opzichte van de karige twee dagen waar Nederlandse vaders het nu mee moeten doen.

Op dinsdag 23 februari vindt de cruciale stemming plaats in de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid om vaderschapsverlof in de richtlijn zwangerschapsverlof op te nemen. De Groene fractie organiseert een actie voor de stemming om te laten zien dat vaders voor hun kind en partner willen zorgen in de eerste weken na de geboorte. Vaders, kom met jullie kindjes naar Brussel op 23 februari om de roep naar vaderschapsverlof te steunen!

Meer informatie over de actie en over aanmelden.

Actie voor vaderschapsverlof

Bron: GroenLinks Europa23 feb 2010, 14:30u
Locatie: Europees Parlement
Sprekers: Marije Cornelissen

De Groenen in het Europees Parlement willen dat alle nieuwe vaders in Europa recht krijgen op twee weken betaald vaderschapsverlof. Ben je zelf een vader (met jonge kinderen) en steun je dit initiatief? Kom ons dan helpen in Brussel op dinsdag 23 februari.

Wij roepen vaders op om ons initiatief te steunen bij een cruciale stemming in de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Vaders, kom samen met jullie baby’s of kleine kinderen naar het Europees Parlement op dinsdag 23 februari!

Meer informatie op onze actiepagina.

Kom naar Brussel en steun het Groene initiatief voor een vaderschapsverlof

Bron: GroenLinks Europa
Kom naar Brussel en steun het Groene initiatief voor een  vaderschapsverlof

De Groenen in het Europees Parlement willen dat alle nieuwe vaders in Europa recht krijgen op twee weken betaald vaderschapsverlof. Ben je zelf een vader (met jonge kinderen) en steun je dit initiatief? Kom ons dan helpen in Brussel op dinsdag 23 februari.

Wij roepen vaders op om ons initiatief te steunen bij een cruciale stemming in de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Vaders, kom samen met jullie baby’s of kleine kinderen naar het Europees Parlement op dinsdag 23 februari!

Met de actie in de commissie willen we laten zien dat er echte vaders zijn met jongere kinderen die voor vaderschapsverlof zijn. Wij zorgen voor de T-shirts en ballonnen om onze boodschap duidelijk te maken. Samen zorgen we ervoor dat we deze stemming winnen voor vader en voor hun kinderen.

Wanneer: Dinsdag 23 februari, tussen 14.30u en 17.30u
Waar: Europees Parlement, Brussel (Altiero Spinelli-gebouw)
Inschrijven voor: vrijdag 14 februari 17.00u, via de persoonlijk medewerker van Marije Cornelissen. Reiskosten worden vergoed.

European Parliament – Brussels – Action for Paternity Leave – Do you think fathers in the EU should be guaranteed at least two weeks, fully paid paternity leave?

Bron: Montesquieu Institute

Action European Parliament – Brussels

Date: Tuesday 23 February at 14:15 till 15:15
Location: European Parliament – Altiero Spinelli building
Rue Wiertz-straat, 60 – 1047 Brussels
Organisation: GroenLinks i, Groenen/Europese Vrije Alliantie i
Speakers: Marije Cornelissen

Do you think fathers in the EU should be guaranteed at least two weeks, fully paid paternity leave?

The Greens/EFA Group is calling for fathers who support this improvement in paternity leave rights to show their support – together with their babies or small children – at a crucial committee vote at the European Parliament in Brussels on Tuesday, 23 February at 15:00. This is when Parliament’s FEMM committee (for gender equality and women’s rights) will be voting on the Estrela report on pregnant workers, maternity and paternity leave.

The Greens/EFA Group supports the Socialist rapporteur Edith Estrela in her call for two weeks fully paid paternity leave. MEPs from several other political groups are opposed to including these rights in this legislation.

With the action at the committee we want to show that there are real live fathers and babies who care about the outcome of the vote. T-shirts and balloons will be provided to help get the message across. Together, we can help win this victory for fathers and their children!

When: Tuesday 23 February at 14:15 till 15:15

Where: European Parliament, Brussels (Altiero Spinelli building)

14:15 Fathers, mothers, and children assemble in meeting room 3M004
14:45 Distribute balloons in front of committee room 3E2
15:00 Group photo shooting for press in front of committee room 3E2

Registration : through marije.cornelissen@europarl.europa.eu

Hope to see you there!

Best regards,

Members of the European Parliament: Marije Cornelissen, Raul Romeva, Caroline Lucas and Franziska Brantner