426. Problemen van ‘overbelaste jongeren’ aangepakt

Ter toelichting vooraf.

‘Overbelaste jongeren’ zijn in Nederland, zo blijkt ondermeer uit de cijfers inzake het beroep op de Jeugdzorg en de cijfers inzake jeugdcriminaliteit, hoofdzakelijk jongeren uit vaderloze eenoudergezinnen ontstaan door het gebroken gezinnenbeleid van de Nederlandse politiek.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Problemen van overbelaste jongeren aangepakt

Bron: Nederlandse Regering | Nieuwsbericht | 17-02-2010

Het Rijk en gemeenten gaan samenwerken om de problemen van overbelaste jongeren aan te pakken. De gemeenten ontvangen jaarlijks 21,7 miljoen euro om 5.500 jongeren per jaar een startkwalificatie te laten halen.
Dit hebben minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) afgesproken met de gemeenten.

Nederland telt ongeveer 16.000 overbelaste jongeren. Zij hebben een opeenstapeling van persoonlijke problemen, zoals gedragsproblemen, psychische problemen, een instabiele thuissituatie en schulden.
Deze jongeren lopen een groot risico om zonder een startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-2-diploma) het onderwijs te verlaten en een maatschappelijke ‘drop-out’ te worden.

Gemeenten krijgen regie
Gemeenten moeten samen met scholen en hulpverlenende instanties zorgen voor een gecombineerd programma van school, (jeugd)zorg en eventueel werk.

Omdat de problemen per gemeente verschillen, mogen de gemeenten zelf bepalen hoe zij het geld besteden. De resultaten worden bijgehouden en geëvalueerd.

Meer informatie

Eerder bericht