428. 19 maart a.s. – Belgische studiedag ‘Niet-naleving van het omgangsrecht – Actuele knelpunten en mogelijke alternatieven’

STUDIEDAG ‘NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT – ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN’

Senator Guy Swennen

Natieplein 1

1009 Brussel

V.U.: Guy Swennen, Natieplein 1, 1009 Brussel

STUDIEDAG 19 MAART 2010
CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT – BRUSSEL

DE NIET-NALEVING

DE NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT –
ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN

De niet-naleving van het omgangsrecht blijft een ernstig probleem. Ook na de wet van 18 juli 2006 ‘tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind’.

Samen met u willen we een stand van zaken opmaken, de bestaande knelpunten inventariseren en zoeken naar mogelijke oplossingen.

VRIJDAG 19 MAART 2010 –

CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT

LEUVENSEWEG 21 – 1000 BRUSSEL

P R O G R A M M A

13.30 u. Welkom en inleiding,
Senator Guy SWENNEN

13.45 u. De wet van 18 juli 2006 vanuit de praktijk bekeken,
Prof. Patrick SENAEVE, buitengewoon hoogleraar KU-Leuven, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel

14.30 u. Bedenkingen en ideeën,
Prof. Frederik SWENNEN, Hoofddocent Universiteit Antwerpen/Advocaat

15.15 u. Koffiepauze

15.35 u. Omgangsrecht en het ouderschapsplan naar Nederlands recht,
Prof. Mr. Wendy SCHRAMA, hoofddocent UCERF Universiteit Utrecht

16.20 u. De preventieve werking van bezoekruimten,
Mevr. Rita HEY, Algemeen coördinator het Huis Antwerpen/Brugge

16.45 u. De handhaving van het omgangsrecht,
Mevr. Inge DEMAN, Eerste Substituut Procureur des Konings te Dendermonde

17.15 u. Gedachtewisseling met de deelnemers

18.00 u. Conclusies,
Senator Guy SWENNEN

Deelname is gratis / Opgelet: het getal deelnemers is beperkt tot 120.

De studiedag is erkend als permanente vorming door de Orde van

Vlaamse Balies voor 5 juridische punten.

ORGANISATIE: Senator Guy Swennen

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam/Naam
———————————————————–

Adres ———————————————————–

E-mail

———————————————————–

Beroep ———————————————————–

Telefoon ———————————————————–

– INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 12 MAART MET DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER VIA STUDIEDAG@GUYSWENNEN.BE

———————————————————–

Kopieer de gegevens van het inschrijvingsformuliertje in een e-mailvenster en stuur ze op naar studiedag@guyswennen.be – of stuur het inschrijvingsformulier op met de post op het parlementsadres van de senator.