450. Oproep gesloten: Gescheiden vaders voor onderzoek (Opvoedpoli van de Universiteit van Amsterdam)

Inschrijving gesloten

Inmiddels is de inschrijving voor onderstaand onderzoek naar ‘Gescheiden vaders en de behoefte aan (opvoedings-)ondersteuning’ gesloten. Zie het bericht hieronder van onderzoekster Suzan van Dijk:

Begin maart heeft Vaderkenniscentrum een oproep tot deelname aan het onderzoek naar ‘Gescheiden vaders en de behoefte aan (opvoedings-)ondersteuning’ geplaatst. Hier ben ik erg dankbaar voor aangezien ik hele goede reacties van zo’n 20 vaders heb mogen ontvangen.Ik heb nu in totaal genoeg vragenlijsten om te beginnen met het analyseren van de data. U kunt de oproep van uw website verwijderen. Eind juni 2010 zal ik mijn scriptie afronden en het Vaderkenniscentrum (en alle vaders die hebben deelgenomen) een digitale versie toesturen. Nogmaals hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Suzan van Dijk
Onderzoekster
Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Onderwijsinstituut voor Pedagogische- en Onderwijskundige Wetenschappen

Gescheiden vaders in de schijnwerpers !
Onderzoek naar gescheiden vaders en de behoefte aan (opvoedings-)ondersteuning

Vaders spelen een uitermate belangrijke rol binnen de opvoeding. Ook vaders kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding, voor henzelf of voor de situatie waarin zij opvoeden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Opvoedpoli.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave !

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of gescheiden vaders behoefte hebben aan (opvoedings-)ondersteuning.

Onderzoeksgroep vaders met een kind tussen de 0-12 jaar oud

  • Gescheiden vaders
  • Vaders die in scheiding liggen
  • Vaders die een samenlevingscontract hebben verbroken
  • Vaders die ongehuwd hebben samengewoond