496. Vaderkenniscentrum pleit in EditieNL (RTL) voor woonruimte bij sociale huisvesting die het aan gescheiden vaders mogelijk maakt ook hun kinderen te ontvangen en verzorgen

Schuinsmarcheerder zoekt woning

Bron: RTL Editie NL – Maandag 17 mei 2010

Gebroken Nederlandse samenleving – Epidemie aan scheidingen

In de Nederlandse ‘gebroken samenleving’ is sprake van een steeds sneller stijgend aantal scheidingen, verbroken partnerschappen en relatiebreuken. In 2008 ging het daarbij om ruim 32.000 scheidingen en nog eens een zelfde aantal verbroken partnerschappen en samenwoningen.

In ruim 80% van de gevallen zijn het de vrouwen die een huwelijk of relatie verbreken, maar het zijn juist de mannen en vaders die daarvoor de rekening moeten betalen. Want in meer dan 90% van de scheidingen verlaten juist de scheidende vaders in Nederland net als de nu afgetreden staatssecretaris Jack de Vries van het CDA nog steeds de echtelijke woning voor vrouw en kinderen en komen dan plotseling op straat te staan.

Discriminatie van gescheiden vaders door gemeenten en woningcorporaties

Vaders die daarbij bovendien ook nog afhankelijk zijn van sociale huisvesting in hun gemeente merken dan dat ze plotseling automatisch behandeld worden als ‘alleenstaanden’ of ‘eenpersoonshuishoudens’ en uitsluitend in aanmerking kunnen komen voor de navenante tweekamer-startersflatjes van de woningcorporaties voor jongeren zonder slaapgelegenheid voor hun eigen kinderen.

Scheidingskinderen de dupe

Hierdoor kunnen deze vaders geen goede invulling geven aan de kontakt- en omgangsregelingen met hun kinderen na de scheiding. Bovendien is in de nieuwe wet op het voortgezet ouderschap sinds april 2009 nu ook het ‘gelijkwaardig en gedeeld ouderschap’ tussen de beide scheidende ouders als belangrijk en centraal uitgangspunt opgenomen. En ook dit wordt door het discriminerende sociale woonruimtebeleid van gemeenten en woningcorporaties onmogelijk gemaakt.

Deze behandeling van gescheiden vaders in de gemeentelijke sociale huisvestingsverordeningen is daarom een van de meest schrijnende vormen van gender discriminatie door de Nederlandse overheden, waarbij de scheidingskinderen en hun vaders door gemeenten en woningcorporaties letterlijk tot ‘kind van de rekening’ gemaakt worden.

Amersfoort

Amersfoort, de enige Nederlandse gemeente die tot nu toe in februari 2007 voor scheidende en gescheiden vaders een gender-neutrale woonruimteverordeningen heeft vastgesteld, waarin de kinderen van gescheiden vaders wel erkenning en (woon)ruimte krijgen, blijkt nu zelfs weer te overwegen om deze bepaling weer terug te draaien.

Campagne Vaderkenniscentrum

Reden temeer voor het Vaderkenniscentrum om een campagne te starten om voor scheidende en gescheiden vaders en hun kinderen de gender discriminerende bepalingen uit de sociale huisvestingsverordeningen van gemeenten en woningcorporaties verwijderd te krijgen.

Gerelateerde artikelen: