51. SP-senator mv. Quik-Schuit – Over de moedermaffia in Politiek Den Haag en het in de Tweede Kamer aangenomen gelijkwaardig ouderschap

Inleiding

In een een-tweetje met SP-senator Quick-Schuit haalt het Ministerie van Justitie het in de Tweede Kamer met tweederde meerderheid aangenomen SP-amendement op het gelijkwaardig ouderschap weer onderuit. Daarmee wordt de met het gelijkwaardig ouderschap beoogde grotere betrokkenheid van vaders – die in het huidige vadervijandige scheidingsrecht volstrekt gemarginaliseerd en van hun kinderen buitengesloten worden – alweer tot een dode en vrijblijvende letter van de wetgever in de wet gemaakt, nog voordat de inkt van de Tweede Kamer zelfs maar droog was.

In de aanloop naar deze memorie van antwoord schreef justitieambtenaar Jeanette Kok al in een editorial in het rechters- en advocatenblad Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht over het gelijkwaardig ouderschap:

“Ik ga er graag vanuit dat de rechtspraak wel wijzer zal zijn en de norm niet op deze wijze zal gaan uitleggen!”

Bron: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Jaargang 2007, Nummer 10, Editorial “Gelijkwaardig ouderschap”, Mr. Drs. J. Kok, Oktober 2007 (link)

Daarop kreeg zij repliek van het Tweede Kamerlid mr. Jan de Wit (SP), de indiener van het met tweederde meerderheid aangenomen amendement op het gelijkwaardig ouderschap.

Nu zeggen de ministers (daartoe gesouffleerd door justitieambtenaar Jeanette Kok) met deze memorie van antwoord hetzelfde tegen de Tweede Kamer: “U kunt als Tweede Kamer hoog of laag springen, wetgevingsamendementen aannemen of niet, maar wij hebben geen boodschap aan uw wetgevende taak in onze democratie en voeren dat gelijkwaardig ouderschap van u niet uit.”

Overzicht in de tijd van de wijze waarop de Tweede Kamer hier volledig buiten spel gezet wordt in een een-tweetje tussen ambtenaren van het Ministerie van Justitie (justitieambtenaar Jeanette Kok) en de leden van de Eerste Kamer (SP-Senator Quik-Schuit):

 • 12 juni 2007 :: Tweede Kamer kiest bij de stemmingen over Wetsvoorstel 30 145 met tweederde meerderheid voor gelijkwaardig ouderschap na scheiding
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/06/14.html
 • Eind juni 2007 :: De eindversie van Wetsvoorstel 30145 zoals naar de Eerste Kamer gestuurd
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/06/21.html
 • 1 oktober 2007 :: Editorial tegen “Gelijkwaardig ouderschap” van de zijde van justitieambtenaar mv. mr. drs. Jeanette Kok in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Jrg. 2007, nr 10)
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/12/48.html
 • 9 oktober 2007 :: Vragen tegen gelijkwaardig ouderschap van de vadervijandige SP-senator Quik-Schuit in het verslag van gestelde vragen door de Vaste Justitiecommissie van de Eerste Kamer inzake “Wet bevordering voortgezet ouderschap bij scheiding” (30145)
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/10/36.html
 • 20 november 2007 :: Smalend NCRV-interview met SP-senator mw. mr. Quik-Schuit op de “Dag van de Rechten van het Kind” over het met 2/3 meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen amendement op het gelijkwaardig ouderschap na scheiding van haar eigen partijgenoot mr. Jan de Wit
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/12/51.html
 • 1 maart 2008 :: Tweede Kamerlid mr. Jan de Wit reageert in Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht op het editorial tegen ‘Gelijkwaardig ouderschap’ van justitieambtenaar Jeanette Kok
  Zie : http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2008/03/73.html
 • 5 juni 2008 :: De Memorie van Antwoord van de hand van justitieambtenaar Jeanette Kok en de ministers Ballin en Rouvoet (zie verder beneden)

En opnieuw veranderd er niets, kan het gezinsbrekend beleid met eenouderschapspraktijken door dit PvdA-CDA-CU kabinet ten koste van verder van hun vaders buitengesloten en vaderloos opgroeiende kinderen in moedergezinnen ongestoord voortgezet worden.

En voor de zoveelste keer in de afgelopen 25 jaar wetsgeschiedenis in het scheidingsrecht “zag de Tweede Kamer weer twee beren broodjes smeren, en men stond erbij en men keek ernaar.”

Deze Tweede Kamer kan als wetgevend instituut ook eigenlijk net zo goed opgedoekt worden, is de conclusie die zich onherroepelijk uit deze nu 25 jaar durende poppenkast opdringt. Want zij neemt haar verantwoordelijkheid niet en doet er allang niet meer toe. Men blijft aan het binnenhof nu al 25 jaar steken in een impotente woordenbrij en daar blijft het bij. De ruim een miljoen vaderloze scheidingskinderen in moedergezinnen zijn daarvan het kind van de rekening.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

SP-Senator mv. Quik-Schuit laat zich in een NCRV radio-interview uiterst smalend uit over vaders en het in de Tweede Kamer met tweederde meerderheid aangenomen SP-amendement op het gelijkwaardig ouderschap van haar partijgenoot en Tweede Kamerlid Mr. Jan de Wit:

Wanneer presentator Hijlco Span aan SP-senator en oud-familierechter Quik-Schuit op 20 november 2007 (de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind) tijdens een radio-interview voor het NCRV-radioprogramma Casa Luna aan Quik-Schuit vraagt: “Maakt u dat verdrietig, of maakt u dat boos, dat de dwaze vaders – om ze zo maar eens even te noemen – dat die, dat die het daar niet mee eens? Dat ze u echt daar, soms ook in felle bewoordingen, op aanvallen, op keuzes die u gemaakt heeft … voor het kind en daarmee in hun ogen … ook voor de moeder?”

dan antwoord Quik-Schuit: “Als ik heel eerlijk mag zijn ehm, … die mensen die neem ik dat niet kwalijk, want ik begrijp hun frustratie en ellende wel. Ik weet ook, dat het maar een stuk of dertig mensen zijn, die allemaal in drie of vier clubs zitten, want ik kom steeds weer diezelfde namen tegen. Dus ik wordt er niet zo erg warm of koud van. Maar wat ik wel vervelend vind is dat de publieke opinie zich daar héél erg door laat beïnvloeden. Als ik zie wat er nu weer voor een wetsontwerpen in de kamer liggen, dan denk ik: “Wie denkt er hier nog aan het kind !!” Die vaders …

Presentator: Over welk wetsontwerp heeft u het dan bijvoorbeeld ?

Quik-Schuit: Nou d’r ligt, d’r ligt een wetsontwerp ehm, waarin het gaat over gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding. En mensen willen – dat lees en hoor je – dat je dat uitlegt als fifty-fifty, elk de helft van de opvoeding. En daar ben ik op zichzelf een groot voorstander van, en … ik vind ook … tegenwoordig … die ouders die elk vier dagen werken en elk een zorgdag voor hun rekening nemen .. Prima, en die kunnen na de scheiding op dezelfde voet doorgaan. Maar als ouders tijdens het huwelijk ‘n …. afspraken hadden gemaakt dat de moeder volledig thuis was, wat je toch nog héél veel ziet, en de vader full-time werkte, dan vind ik het voor het kind, in verband met die continuïteit, die heeft al zoveel te verwerken, hij moet verhuizen, hij moet naar een andere school, naar een andere voetbalclub, hij raakt zijn vader kwijt. En dan moet hij ook nog ineens de helft van de week bij zijn vader wonen, terwijl altijd zijn moeder de dagelijkse zorg had! Dat vind ik niet goed voor dat kind.

Presentator: Nee, nee, en zo’n wetsontwerp, dat stelt algemene regels, algemene voorwaarden …. ?

Quik-Schuit: Nou ja, kijk de term ‘gelijkwaardig ouderschap’ daar kan je natuurlijk alle kanten mee uit. ……..

Presentator: U kunt wetten toetsen … en uiteindelijk kunt u wetten tegenhouden !

Quik-Schuit: We kunnen ze toetsen, we kunnen ze tegenhouden. We kunnen vragen stellen, waardoor we, zoals bij dat gelijkwaardig ouderschap, helder op tafel krijgen van gaat het nou over vijftig/vijftig….., of of gaat ..of mogen we … mag je daar iedere invulling aan geven die ouders zelf willen. …

Bron: Interview met SP-senator en oud-familierechter mw. Quik-Schuit met Casa Luna radio (NCRV) op 20 november 2007, de Dag van de Rechten van het Kind
http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2007/12/51.html

Commentaar

Een klein groepje machtige, als “moedermaffia” (*) bekend staande feministische juristen en doctorandussen uit het Ministerie van Justitie, rechterlijke macht, kinderbescherming en universitaire wereld houdt het Nederlandse familie- en scheidingsrecht nu al decennia lang in een ijzeren wurggreep gevangen en blokkeert elke ontwikkeling naar een meer gelijkwaardig en gedeeld ouderschap na de scheiding. Men deinst er daarbij niet voor terug om de Tweede Kamer als wetgever openlijk de les te leren en haar wetgevingsinitiatieven te frustreren en tegen te werken. Steeds dezelfde namen duiken daarbij op en het groepje blijkt over een uitstekend georganiseerde politieke en juridische lobby te beschikken. Hieronder een voorbeeld van het machtsdenken van de dames en de kind- en vadervijandige grondhouding.

Hieronder volgt het transcript van een radio-interview met mevrouw mr. Nanneke Quik-Schuit, oud-familierechter en vice-president van de Rechtbank Utrecht en nu senator voor de SP, bij het NCRV-radioprogramma Casa Luna ter gelegenheid van de jaarlijkse Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november j.l.

In haar interview legt mv. Quik ons uit hoe zij over het Wetsvoorstel 30145 op de “Bevordering van het voortgezet ouderschap na scheiding” van de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer eigenlijk denkt, met name wat betreft het daarin bij amendement van haar eigen partij de SP opgenomen onderdeel op het “Gelijkwaardig Ouderschap na scheiding”. Daarbij legt zij “en passant” tevens uit hoe zij over de ondergeschikte rol van vaders en het vaderschap na scheiding voor kinderen denkt.

Ook legt zij uit hoe zij bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer vanuit haar functie als SP-senator door het stellen van schriftelijke vragen denkt, de Minister van Justitie tot uitspraken te kunnen dwingen die het “Gelijkwaardig Ouderschap” uit dat wetsvoorstel bij voorbaat tot een dode letter in deze wet zullen maken.

Pikant detail daarbij is dat de door mv. Quik in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel met dit doel aan de Minister van Justitie gestelde schriftelijke vragen, voor de minister van justitie juist weer van een antwoord zullen worden voorzien vanuit de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en dus (mede) door justitieambtenaar mv. Jeanette Kok, als Raadadviseur van de Minister van Justitie bij de Directie Wetgeving. Jawel – dezelfde mevrouw Kok die in een gelijknamig Editorial in het afgelopen oktobernummer van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht al te hoop liep tegen het “Gelijkwaardig ouderschap” en daarbij de rechterlijke macht zelfs opriep om deze wetgeving uit de Tweede Kamer in het Wetsvoorstel 30145 gewoon naast zich neer te leggen met de volgende slotzin:

Ik ga er graag vanuit dat de rechtspraak wel wijzer zal zijn en de norm niet op deze wijze zal gaan uitleggen!

Bron: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Jaargang 2007, Nummer 10, Editorial “Gelijkwaardig ouderschap”, Mr. Drs. J. Kok, Oktober 2007 (Zie voor de digitale weergave van het volledige Editorial de volgende link.)

Het zal duidelijk zijn. Het onderdeel “Gelijkwaardig Ouderschap” in het wetsvoorstel 30145 moet in dit opzetje bij voorbaat tot een dode letter in de wet worden gemaakt. Daarmee is de cirkel van het kleine groepje feministische juristen en doctorandussen, dat in Den Haag al decennia feitelijk de dienst uitmaakt op het terrein van het familierecht, weer rondgetrokken en zijn Tweede Kamer als wetgever en Minister van Justitie opnieuw met de rug tegen de muur geplaatst.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum


(*) De term Moedermaffia is in Nederland een geliefde en veelgebruikte term door Henk Hanssen van de populaire vadersite IkVader om te beschrijven welke weerstand hij tegenkomt tegen betrokken vaderschap van de zijde van Nederlandse moeders en vrouwen. De aanduiding “Moedermaffia” is afkomstig van de Britse schrijfster Adrienne Burgess. Daarmee wordt geduid op het ongebreidelde en egocentrische poortgedrag en machtsdenken van een groep vrouwen en moeders die vaders en mannen koste wat het koste uit het leven van hun kinderen willen buitensluiten. Zij beroepen zich bij het vooropstellen van het eigen moederbelang naar willekeur op “het belang van hun kinderen”, dat daarbij volstrekt met hun eigenbelang vereenzelvigd wordt. De Nederlandse hoogleraar Dorien Pessers heeft in dit verband gesproken van een volstrekt “doorgeschoten familierecht” in Nederland waarin de machtsverhoudingen tussen de sexen eenzijdig ten gunste van moeders zijn doorgeslagen.


Interview met mv. mr. Nanneke Quik-Schuijt, oud-familierechter / vice-president van de Rechtbank Utrecht en nu senator voor de SP, bij het NCRV-radioprogramma Casa Luna ter gelegenheid van de jaarlijkse Internationale Dag voor de Rechten van het Kind


NCRV Radio 1- Casa Luna – 00.00 – 01.00 uur in de Nacht van maandag op dinsdag 20 november 2007
Presentator: Hijlco Span


Gast: Nanneke Quik-Schuijt, Eerste Kamerlid voor de SP


Ze was kinderrechter en vice-president van de rechtbank in Utrecht. In juni werd ze senator voor de Socialistische Partij. Ze stapte over van de PvdA naar de SP omdat de socialisten ambitieuzere plannen hebben op het gebied van opvoeding en jeugdzorg. Aan de vooravond van de Internationale dag voor de rechten van het kind praat Quik-Schuijt met presentator Hijlco Span over de aanpak van problemen tussen ouders en kinderen, voorvallen uit haar lange carrière en haar portefeuille in de Eerste Kamer.


Download en beluister hier de podcast met het volledige radio-interview met mevrouw mr. Quik-Schuijt.


Transcript van de bewuste fragmenten uit het radio-interview:

Transcriptie door Pieter Tromp, Vaderkenniscentrum:

{…………………………..}

Presentator

Nee ik bedoel die omgangsregeling … ik weet dat er veel boze dwaze vaders zijn, …

Quik-Schuit

Ja.

Presentator

…die met name ook boos op u zijn,

Quik-Schuit

Ja.

Presentator

omdat zij hun kind ehm .. minder mogen zien!?

Quik-Schuit

Ja, ja, ja. Ja, dat blijft natuurlijk een heel erg moeilijk eh .. moeilijk punt. Als de relatie tijdens het huwelijk goed was, is de omgangsregeling daarna meestal ook goed. Maar de …, daar waar problemen zijn is vaak dat de kinderen nog heel jong waren, dat er niet een stevige basis is, zal ik maar zeggen. En het .. het zit natuurlijk altijd in de persoonlijkheid van de ouders. Ik bedoel als ouders goed met elkaar kunnen opschieten, is de omgangsregeling nooit een probleem. En godzijdank kunnen 95% van de Nederlandse ouders die gaan scheiden dat heel prima met elkaar regelen, …

Presentator

… als volwassen mensen!?

Quik-Schuit

… hebben respect …..precies … voor elkaars rol in dit leven van dit kind. Maar die 5 of 10 procent – ik weet het niet precies – die dat niet kunnen en dat via de rechter moeten, dat zijn ook mensen die niet zelf zo heel makkelijk en evenwichtig in elkaar zitten. En dáár zit het hele eieren-eten. En dat kind .. een jong kind is 100% afhankelijk van de ouder en als ie dus naar … nou laten we maar gewoon zeggen naar de vader gaat …want dat is toch wat het meeste voorkomt ..ehm …en die moeder wil het niet, is ertegen, gunt het die man niet, maar die doet het alleen maar omdat het moet van de rechter, en er een dwangsom op staat: “Dat voelt dat kind! Die raakt verscheurt!”

Quik-Schuit

Dan moet je zeggen: Nou, moeders daar moet jij doorheen, en je moet je kind daarin begeleiden. Maar als dat na een jaar nog steeds met zoveel spanning en toestanden gepaard gaat, en het kind krijgt nachtmerries, ontwikkeld zich niet meer, staat stil, ehm, dan zeg je ja, dan moet je kiezen voor het kind.

Presentator

Maar dan is uiteindelijk dus de vader het slachtoffer?

Quik-Schuit

Absoluut ja, nee maar dat is ook zo. Ik bedoel …

Quik-Schuit

D’r is ooit gezegd: vrouwen zijn de zwakke partij. Nou financieel vaak nog wel, maar met de kinderen staan zij meestal het sterkste.

Presentator

En u kiest altijd voor het kind?

Quik-Schuit

Altijd. Ja.

Presentator

Ja, ja.

Presentator

Maakt u dat eh …, maakt u dat verdrietig, of maakt u dat boos, dat de dwaze vaders – om ze zo maar eens even te noemen – dat die, dat die het daar niet mee eens? Dat ze u echt daar, soms ook in felle bewoordingen, op aanvallen, op keuzes die u gemaakt heeft … voor het kind en daarmee in hun ogen … ook voor de moeder?

Quik-Schuit

Als ik heel eerlijk mag zijn ehm, … die mensen die neem ik dat niet kwalijk, want ik begrijp hun frustratie en ellende wel.

Ik weet ook, dat het maar een stuk of dertig mensen zijn, die allemaal in drie of vier clubs zitten, want ik kom steeds weer diezelfde namen tegen.

Quik-Schuit

Dus ik wordt er niet zo erg warm of koud van.

Quik-Schuit

Maar wat ik wel vervelend vind is dat de publieke opinie zich daar héél erg door laat beïnvloeden.

Als ik zie wat er nu weer voor een wetsontwerpen in de kamer liggen, dan denk ik: “Wie denkt er hier nog aan het kind !!” Die vaders ….

Presentator

Over welk wetsontwerp heeft u het dan bijvoorbeeld ?

Quik-Schuit

Nou d’r ligt, d’r ligt een wetsontwerp ehm, waarin het gaat over gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding. En mensen willen – dat lees en hoor je – dat je dat uitlegt als fifty-fifty, elk de helft van de opvoeding. En daar ben ik op zichzelf een groot voorstander van, en … ik vind ook … tegenwoordig … die ouders die elk vier dagen werken en elk een zorgdag voor hun rekening nemen .. Prima, en die kunnen na de scheiding op dezelfde voet doorgaan.

Quik-Schuit

Maar als ouders tijdens het huwelijk ‘n …. afspraken hadden gemaakt dat de moeder volledig thuis was, wat je toch nog héél veel ziet, en de vader full-time werkte, dan vind ik het voor het kind, in verband met die continuïteit, die heeft al zoveel te verwerken, hij moet verhuizen, hij moet naar een andere school, naar een andere voetbalclub, hij raakt zijn vader kwijt. En dan moet hij ook nog ineens de helft van de week bij zijn vader wonen, terwijl altijd zijn moeder de dagelijkse zorg had! Dat vind ik niet goed voor dat kind.

Presentator

Nee, nee, en zo’n wetsontwerp, dat stelt algemene regels, algemene voorwaarden …. ?

Quik-Schuit

Nou ja, kijk de term ‘gelijkwaardig ouderschap’ daar kan je natuurlijk alle kanten mee uit. Want, want gelijkwaardig ouderschap staat al jaren in de wet tijdens het huwelijk, maar ook daar zijn ouders volledig vrij om zelf samen te bepalen hoe ze dat doen. En, en, ja, ik denk, d’r is nog maar tien procent van de vaders die een zorgdag voor zijn rekening neemt. Als mannen dat nou meer zouden doen, zouden ze ook veel vanzelfsprekender betrokken worden in die zorg na de scheiding.

{…………………………..}

Presentator

Dat wetsvoorstel voor dat gelijkwaardig ouderschap, daar bent u kritisch over. Nou bent u tegenwoordig in de gelukkige omstandigheid dat u daar ook een mening over kunt hebben die er ook toe doet, want u bent sinds kort senator namens de SP in de Eerste Kamer. Waarom heeft u die overstap gemaakt van de rechtbank naar de politiek?

Quik-Schuit

Ja, kijk. Laten we maar eerlijk zijn, ik werd gevraagd voor die functie. En toen dacht ik … nou … ik was al eigenlijk minder gaan werken omdat mijn dochter gevraagd had of ik op haar kinderen wilde passen. En ik merkte dat, als je niet meer fulltime werkt, je bent niet meer bij alle vergaderingen, je bent niet meer de … ik had altijd toch wel het gevoel dat ik een beetje de spil was, omdat ik degene was die d’r het langste zat

Presentator

U was vice-president ook van die rechtbank?

Quik-Schuit

Ik was vice-president, ja … En ik merkte dat ik het gewoon minder leuk vond toen ik korter ging werken, maar ik zou dat gedaan hebben tot mijn zeventigste, want dat mag, als niet dit jaar .. de week voor Kerst lag er ineens een brief in de bus, thuis, of ik me eventueel kandidaat wilde stellen. Toen dacht ik, nou dat komt precies op het goede moment.

{…………………………..}

Presentator

Wat hoopt u namens de SP te kunnen bereiken in de Eerste Kamer?

Quik-Schuit

Ja, ik ben daar wel een beetje eh .. nou laat ik zeggen … bescheiden over. Je kan natuurlijk als Eerste Kamerlid niet zoveel, laten we wel wezen. Wij …

Presentator

U kunt wetten toetsen … en uiteindelijk kunt u wetten tegenhouden !

Quik-Schuit

We kunnen ze toetsen, we kunnen ze tegenhouden. We kunnen vragen stellen, waardoor we, zoals bij dat gelijkwaardig ouderschap, helder op tafel krijgen van gaat het nou over vijftig/vijftig….., of of gaat ..of mogen we … mag je daar iedere invulling aan geven die ouders zelf willen. Dat kan je doen. Maar dat ik nou werkelijk de jeugdzorg en de … op poten krijg, en de wachtlijsten afgeschaft krijg, dat geloof ik niet hoor.

{…………………………..}