513. Oproep: formeren groep voor reactie raadpleging EU over kinderrechten

De EU Commissie doet een openbare raadpleging over de de rechten van het kind.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0009_en.htm

Dit is onze kans om de huidige obstakels en problemen met betrekking tot kinderrechten, familierecht en jeugdzorg onder de aandacht te brengen en oplossingen hiervoor aan te dragen. Hiermee kunnen we mogelijk een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kinderrechten voor de toekomst. Ik roep daarom iedereen op om een groep samen te stellen die dit oppakt. De reactie moet er liggen voor 20 augustus, dus snelheid is geboden.

Graag reactie naar vaderkenniscentrum@gmail.com voor iedereen die zich geroepen voelt om hier een bijdrage aan te leveren.

Martin Barto
i.s.m. Peter Tromp
Vaderkenniscentrum.nl