586. Archief ‘Rampscheidingen (1975 – heden)’

Archief Rampscheidingen in de Nederlandse en Vlaamse media (1975 – heden)
Media-archief ‘Rampscheidingen (1975 – heden)’ – Nederlands-Vlaams historisch media-archief in opbouw over de gevolgen van (echt)scheiding voor scheidingskinderen en hun – door het familierecht en overheidsinstanties – van hen gescheiden ouders

Hieronder vindt u het, door publicist Rob van Altena vanaf 1975 gestarte en tot op heden bijgehouden, historisch Nederlands-Vlaamse media-archief in opbouw met een opsomming van ca. honderd rampscheidingen – die in de media zijn gekomen (pers, boeken, radio, tv, internet) – van ouders (vaders én moeders), die bij (echt)scheiding door familiewetgeving, familierecht, kinderbescherming en andere overheidsinstanties buitengesloten werden van hun kinderen en daarbij vaak zowat alles kwijtraakten. Dit eerste media-historische archief in opbouw werd door Rob van Altena alfabetisch naar achternaam van de betrokken vaders en moeders opgezet en kan niet anders dan nu nog verre van volledig zijn.

Oproep:
Uw aanvullingen en hulp in het verder compleet maken ervan zijn daarom dringend gevraagd en noodzakelijk en wordt/worden dan ook zeer op prijs gesteld!
Als u dus in het archief hieronder nog de artikelen en publicaties in de media mist over bijv. uw eigen scheiding, of u weet van andere hieronder nog niet vermelde kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en TV-uitzendingen en andere publicaties over andere rampscheidingen, stuur deze dan graag in naar Vaderkenniscentrum.nl op het emailadres vaderkenniscentrum @ gmail . com (Uw aanvullingen graag aan ons inzenden onder vermelding van “Mijn aanvulling(en) op het media-archief Rampscheidingen (1975-heden)” in de onderwerpregel van uw email).

Alfabetisch historisch media-archief naar achternaam van betrokken vaders:

Marcel Adriaansz. Volkskrant Magazine, 25 februari 2006.
Cees Albers. ‘Waar is Iris?’ in De Telegraaf, 5 januari 2002.
Rob van Altena. ‘Mishandelde mannen’ in Humo, sept/okt. 2003. Ook ‘De januskop van het feminisme’ in boek van Joep Zander e.a. ‘Gemist vaderschap’, 2006, blz. 30 e.v.

Ton Baars. ‘Zoontje van Ton Baars werd vermoord’ in Panorama, 22 december 1999. Ook De Gelderlander van 3 aug. 1999 en Gelders Dagblad van 4 aug. 1999.
Tjerk Bakker. Boek ‘Omgangsonrecht’, 1994.
Ramon Bastiaanse. ‘Camping papa’s’ in HP/De Tijd, 13 sept. 2002
Simon de Beer. Noordhollandse Courant, maart of april 2006.
Derk van der Bent. Panorama nr. 9, 2005.
Nico ten Berge. ‘Ook mannen krijgen blijf-van-mijn-lijf huizen’ in Trouw, 10 februari 2009.
Jaap Blaak, ‘Uitgekleed door z’n ex’, Panorama nr. 23, 2002.
Gerard en Fred Blankespoor. ‘Edith beschuldigde .. ten onrechte van seksueel misbruik’, De Telegraaf, 24 juni 2000; ‘Kruistocht voor eerherstel’, idem, 29 december 2001; ‘Haags Gerechtshof: liegen mag’, idem, 20 maart 2003.
Jantje Blom. ‘Dossier Berends-van Dam’, VN, 3 januari 1998
Koos Blumink. ‘Mijn kinderen zijn vreemden voor me’, De Volkskrant, 21 november 2008.
Tejo van der Bom. ‘Moeder laat vriendin kind na via testament’ in AD, 11 juli 2003.
‘Hof: dochter onder hoede vriendin moeder’, De Telegraaf, 12 juli 2003; ‘Ik ben gewoon bij hem’, Trouw, 30 juli 2004.
Over deze zaak radiodiscussie op AVRO, radio I, 12 november 2003, 16.00 uur met Peter Prinsen, Joep Zander, Boris Dittrich en Bernarde Kramer.
Michael Boogerd. ‘Het zwarte gat vult langzaam op’ in De Gelderlander, 26 januari 2009.
Hamza (Haykel) Bouguezzi. ‘Alaya is terug’ in ND, 5 mei 2006. Ook AD, 20 april 2006 en De Volkskrant, 21 april 2006. ‘Mama komt je halen’ in AD, 13 maart 2010. Ook gelijknamige boek.
Peter Brons. ‘Dreigende straf is het laatste zetje’ in AD, 23 januari 2009.
Gerrit van Bijsterveld. Boek ‘Ik wil mijn kind zien’, 1996.

Fred Candel. ‘Vader van mishandelde Kevin (8) en Mara (15) smeekt overheid in te grijpen’, De Telegraaf, 19 januari 2000.
Huub Canisius. Rechtskundig Weekblad, 21 jan. 1989; ‘In memoriam’ in het Vlaamse vaderblad Hoop!, nr. 3, 1998.
Gary Christophersen. ‘Canadese vader Gary Christopherson’ in De Telegraaf, 27 nov. 1999. Ook De Volkskrant, 1 december 1999.
Daniël Coppens. ‘Meisje schrijft brief dat zij incest verzon’ in Het laatste Nieuws,
16 december 2002; ‘Vader leeft ondergedoken…’, idem van 24 januari 2003;
‘An Coppens …trok haar beschuldiging weer in’, Humo, 7 januari 2003.

Hadi Deliba. ‘Moeder smeekt Algerijnse ex-vriend..’ in De Telegraaf van 27 jan. 2000;
‘Straf voor ontvoerd houden van kind’, De Telegraaf, 13 aug. 2003. De Telegraaf 15 nov. 2003 en 21 maart 2006; ‘OM wil nog eens acht jaar cel voor kinderontvoerder’ in De Volkskrant, 23 mei 2008.
Naar aanleiding van met name deze zaak een aantal artikelen door Rob van Altena en Wim Orbons over de zeer ongelijke bestraffing van vader en moeder bij ontvoeringen onder titels als ‘Bij vader heet het ontvoeren, bij moeder relocatie’ of variaties daarop. In de Staatscourant van 22 feb. 2005 en 22 aug. 2007; Nederlands Dagblad van 15 maart 2005, 15 jan, 4 april en 27 aug 2007, Friesch Dagblad van 18 juli 2006, De Gelderlander van 22 aug. 2006 e.a.
Geurt van Doorn. ‘Mishandelde mannen’, VN, 3 januari 2004.
Hans Dorrestijn. Boek ‘Finale kwijting’, 2000.

Imar Einarson. ‘Verkrachting niet te bewijzen’, De Gelderlander, 6 oktober 2004.
Peter Engbert. ‘Moeder blijft omgang weigeren’ in AD, 27 maart 2010.

Les Fleming. Echtscheidingsbulletin, nov/dec 2001, blz. 16 e.v.

David Gallas. ‘Vader ontvoert dochtertje (5)’. De Telegraaf 13 juni 2003.
Jos van Gorp. ‘Uitgekleed door z’n ex’ in Panorama nr 23, 2002
Chiel Grieshaver. ‘Moord op herhaling’, De Telegraaf, 5 januari 2002; ‘Vader nagelt politie .. aan de schandpaal’, idem, 3 april 2004.

Hisham al-Hafez. Tal van publikaties, de voornaamste: ‘Syrische vader: zonder de kinderen verlies ik alles’ in AD van 12 juli 2006; ‘Website De Telegraaf voor ambassadekinderen’ in De Telegraaf van 23 september 2006; ‘Bot brengt Sara en Ammar terug’ in AD van 23 dec. 2006; ‘Ik ben genaaid door Janneke en de overheid’, Nieuwe Revu nr. 38, 2007; ‘Moeder krijgt volledige voogdij over Sara en Ammar’, AD van 10 oktober 2007; ‘Vader verbijsterd na verliezen gezag’ in AD van 11 oktober 2007.
Mario Hammer. Volkskrant Magazine van 25 februari 2006.
Jeroen van Hasselt. ‘Verketterd door de sekssekte’ in De Telegraaf van 26 juni 2008.
Geert Hoes. De Telegraaf, 13 april 2006.
Roy Hoefman. ‘Opeens was ik een kinderverkrachter’, De Telegraaf, 18 maart 2006.
J.M.Hoytink. ‘Alkmaarse buurt vreesde al het ergste’, De Telegraaf, 27 januari 1993; ‘Kamerlid wil onderzoek…’, De Volkskrant, 11 aug.1992. Ook in Tjerk Bakkers boek Omgangsonrecht, 1994.
Jacques Huinck, boek Echtscheiding als broodbeleg, 1990.
Eric Huisson. ‘Camping papa’s’ in HP/De Tijd van 13 september 2002.

José de Jesus. ‘Iedereen is blij, behalve mijn pappa’, AD 15 april, 22 mei en 11 juni 2009.
Faroek Jildiz. ‘Vrouw doodt haar man in drukke straat’, De Gelderlander, 16 november 1977.

Martinus K. ‘Incest-rechter moet de cel in’, De Telegraaf, 10 aug. 1995; ‘Rechter uit cel
na incest-affaire, idem van 31 okt, 1995 ; ‘Kantonrechter vrijgesproken’, idem van
9 december 1995.
Cees Kalthof. ‘Vechten om kind na echtscheiding’ in AD van 8 mei 2004.
Paul Katzenbauer. ‘Zo leer je kinderen een uitspraak van de rechter aan je laars te lappen’
in Perspectief van december 2003.
Bert Kluitenberg. De Gelderlander van 9 sept. 1999. ‘Kind ontvoerd, kinderbijslag terugbetalen’ in De Volkskrant 19 november 1999.
Albert Kok. ‘Wethouder vrijuit na bedgevecht’, De Telegraaf, 9 oktober 2008.
Pieter Koole. In boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 126.
Cyril van Krugten. ‘Fatsoenlijke mannen slaat juist niet terug, Haagsche Courant,
24 januari 2004, ‘Vluchten voor de feeks’ ND, 31 juli 2004.

Paul Leendertz. Deze vechtscheiding loopt nog. Tal van berichten, de voornaamste: ‘Rechter: vader moet Katja teruggeven’, Trouw, 30 mei 2009; ‘Vader Katja had contactverbod wegens mishandeling’, De Gelderlander, 2 juni 2009; ‘CDA eist uitleg over hulp van VS bij ontvoering’, De Volkskrant, 3 juni 2009; ‘Moeder heeft proces gefrustreerd’, De Gelderlander, 4 juni 2009; ‘Vader mocht Katja van rechter in VS ophalen’, De Gelderlander 5 juni 2009; ‘Moeder alsnog voogdij over Katja(8)’, AD,
23 juni 2009; ‘Katja mist Holland’, De Telegraaf, 27 augustus 2009; ‘Ontvoerde Katja: ik wil niet naar Holland terug’, AD, 10 maart 2010; ‘Rechter wijst gezag over Katja aan de moeder toe’, AD en De Volkskrant van 4 mei 2010; ‘Katja is bang/Katja is blij’, AD,
28 september 2010.
Maarten Legène. ‘Een kind heeft twee ouders’ in Trouw van 9 augustus 2001. Ook boek Vaders bestaan niet, 2004.
Guus van Lingen. ‘Derde vader die onderduikt met kinderen’ in De Telegraaf van 11 juni 1993.
Ron Luyten. ‘Camping papa’s’, HP/De Tijd van 13 september 2002.

Wim de Maagt. ‘Zorgende vader moet zijn kind toch afstaan’, De Telegraaf, 28 maart 1985.
Nico Makris. ‘Stukgelopen huwelijk..’, De Limburger, 1 maart 1994.
Ruud Moeskops. ‘Verwaarloosde kinderen aan Engelse moeder toegewezen’, De Telegraaf, 30 januari 1993.
Nico Mul. ‘Ze hebben me de straat uitgejaagd’, Deventer Dagblad, 6 januari 1998; ‘Vrouw eist straatverbod’, idem, 20 januari 1998; ‘De luxaflex moet weer omlaag’, idem, 21 januari 1998; ‘Ik ben een lieve pappie’, Opzij, februari 1998.

Henk Nederlof. ‘Alimentatie na stichten brand’, Haagsche Courant, 30 juni 2007.

Frank Onnen. Boek ‘En toen zaten we met de brokken’, Spectrum, 1978.
Arthur Oostwegel. ‘Vaderverdriet dreef hem de dood in’, Privé, 4 mei l991; ‘Politie bewaakt Marjon Lambriks’, idem, 25 mei 1991.
Wim Orbons. ‘Van rechter naar rechter om zoontje te zien’, De Limburger, 3 april 2002;
‘Zoontje verliezer in strijd van ouders, Limburgs Dagblad, 6 april 2002; ‘Verdachte stalking vrijgesproken’, idem, 11 mei 2005.

Sjaak Pagie. ‘Dwaze vader’, De Telegraaf, 18 juni 2005.
Gerrit Pelkman. ‘Moordende moederliefde’, Nieuwe Revu, 10-16 januari 2007.
Yves Pessy. ‘Feniks op de Waalbrug’ in boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 57 e.v.

Pieter Querreveld. ‘Vermist’, weekblad Vriendin, 14/20 oktober 1998.
Mariano Quevedo Minguela. De Volkskrant, 11 juli 2001 ; ‘Moeder ontvoert eigen kind’, DeTelegraaf, 20 november 2004 ; ‘Marjorie Doorenbos weer vrij, AD, 13 maart en
6 april 2007; DeTelegraaf, 11 mei en 20 december 2007.

Emile Ratelband. ‘Ratelband woest op rechter’, De Telegraaf, 4 maart 2006; ‘Emile uitgekleed door ex’, idem, 14 maart 2008; ‘Moon wil nu al scheiden’, idem, 15 maart 2008; ‘Ratelband mag dochter niet zien’, idem, 16 maart 2008.
Rob Rekers. ‘List en bedrog beloont met voogdij’, De Telegraaf, 18 mei 1991; ‘Nederlander riskeert doodstraf na ontvoering dochtertje’, Haagsche Courant, 13 januari 1994.
René Rens. ‘Margrietha beschoot ex’, De Telegraaf, 29 maart en 13 augustus 2008.
Patrick van Rhijn. Boeken ‘Weg van Lila’, 2007 en ‘Vaderstad’, 2009.
Poppe-Jan Rongen. ‘Vader hoorde op tv van gruweldood kinderen’, De Telegraaf,
3 augustus 2005; ‘Jeugdzorg kende situatie gezin Tolbert, De Volkskrant, 3 augustus 2005; ook De Telegraaf van 2 en 9 augustus 2005; ‘Achttien jaar en tbs in Tolbert-zaak’, De Volkskrant van 17 februari 2006; ‘Alleen 18 jaar gevangenisstraf’, Trouw, 17 april 2007.
Gerard Rotteveel. ‘Moeder liet dochters aan hun lot over’ AD, 23 juli 2008.
Hans de Rijk. ‘Het kind van de rekening’, De Telegraaf, 14 november 1998.
Erik Rijks. Zijn boek ’Omgang moet’, 1988.

Francesco Sarri. ‘Moeder duikt onder met dochtertje’, De Telegraaf van 24 januari 2007; ‘Noa terug bij vader na snelle actie politie’ , De Telegraaf, 8 maart 2007; ‘Italiaanse vader woedend op Vermist’, AD, 16 maart 2007; ‘Oorlog om de kinderen’, De Telegraaf, 24 maart 2007.
Hans Scherpenisse. ‘Het kind van de rekening’, Haagsche Courant, 10 januari 2004.
Harm van de Seijp. Panorama nr. 23, 2003.
Ipe Smit. ‘Kind heeft recht op beide ouders’, Woerdense Courant, 14 oktober 1995.
Herman Schiphorst. In boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 81 e.v.
Emiel Smulders. ‘Vaders lezen liever kranten’ in ‘Gemist vaderschap’, blz. 57 e.v.
Herman Stevens. Boek ‘Vaderland, het land waaruit niemand terugkeert’, 2010(?).
Alex Swaen. ‘Wanhopige vader eist omgang’, Haagsche Courant, 22 september 1992.

Alain Teister. Boek ‘Mijn pappie is enkel een foto’, 1975.
Theo Tetteroo. ‘Incestaangifte was vals’, De Telegraaf, 8 november 2003; ‘Mijn vader zit onschuldig vast’, idem, 21 februari 2004; ‘Onschuldig vast’, idem, 6 augustus 2006.
Ken Thompson. ‘Kleine Andrew duikt op in Amsterdam’, De Telegraaf, 10 september 2010; ‘Wanhopige vader zocht per fiets door heel Europa’, AD, 10 september 2010; ‘Vader ontmoet eindelijk zoontje’, De Telegraaf, 15 september 2010.
Gert Timmerman. ‘Dochter beschuldigt Gert van incest’, Weekend, 30 juni 1999; ‘Hoezo incest? Gert Timmerman samen met dochters op podium’, Party, 21 juli 1999.
Geert Tomlow. ‘Verstoten vaders’, Vrij Nederland, 4 september 2004.

Jan Uijlenbroek. ‘Vader verliest kinderen door testament’, Haagsche Courant, 14 maart 1992; ‘Voogdes laat vader opsluiten’, Haagsche Courant, 22 april 1992; ‘Vader blijft in cel wegens verzwijgen schuilplaats van zoontje Hugo’,De Telegraaf, 24 april 1992; ‘Weduwnaar krijgt toch voogdij over zoon’, De Telegraaf, 16 december 1992.

John Voorthuizen. ‘Gezin vijf dagen in kuil in bos’, De Volkskrant, 7 april 2005; ‘Vader kuilkinderen…’, De Gelderlander, 11 april 2005.

Alexander Warenberg, ‘Kinderen pianist vaker ontvoerd’, AD, 20 september 2003; ‘En nu terug naar school’, Het Nieuwsblad, 3 november 2003; ‘Politie wist van ontvoering’, De Telegraaf, 2 oktober 2004.
Peter van de Wiel. Boek ‘De gescheiden man. Rechtspositie, kansen en willekeur’, 1998.
Jan Winter. ‘Drents paar dumpte kinderen’, AD, 2 april 2004.
Danny de Witte. ‘Joyce (7) ontvoerd!’, Blik, 12 december 1995.
Andy Work. ‘Verstoten vaders’, Vrij Nederland, 4 september 2004.

Willem en Alle IJ. De Telegraaf, 18 mei 1994.

Joep Zander. ‘Hongerende Dwaze Vader’, De Volkskrant, 25 oktober 1995;
‘De moeilijke regels voor omgang en gezag’, De Telegraaf, 28 oktober 1995; ‘Dwaze Vader teleurgesteld…’, De Gelderlander, 20 september 1996; ‘Dwaze Vader Joep Zander’, Deventer Dagblad, 9 augustus 1997; ‘Verstoten vaders’, VN, 4 september 2004; ‘Dwaze Vaders’, Panorama nr. 9, 2005;
Jacques van Zeeland. ‘Verliefde vrouw stuurde echtgenoot op moordenaar af’, De Telegraaf, 13 januari 1995.

——————–
Hoofdarchivaris en auteur: Rob van Altena: (Laatste update: 29 september 2010)
Mede-archivarissen: ……………………………………………………………………….
(Hier kan als dank voor uw hulp en aanvullingen desgewenst ook uw naam komen te staan als mede-archivaris en -auteur. Zie bovenaan bij de oproep voor een verdere toelichting).