60. Voorstudie Vlaams scheidingsonderzoek :: Alleen deze week (t/m vrijdag 18 januari a.s.) :: Oproep tot aanmelding voor deelname

Aan: Gescheiden Ouders uit Vlaanderen

Betreft: Oproep tot aanmelding voor deelname aan de voorstudie van grootschalig Vlaams scheidingsonderzoek :: Aanmelding voor deelname aan dit onderzoek met uw naam en postadres is nog mogelijk t/m uiterlijk a.s. vrijdag 18 januari op het volgende emailadres: mailto:rachid.baitar@med.kuleuven.be


Van Rachid Baitar van de Universiteit van Leuven ontving ik onderstaande kennisgeving met een oproep aan Vlaamse gescheiden ouders om zich als deelnemer aan te melden voor de voorstudie van een grootschalig Vlaams scheidingsonderzoek naar de kwaliteit van leven door de Universiteiten Gent en Leuven in opdracht van het IWT.

Ik verwijs verder naar het bericht en de oproep hieronder van Rachid Baitar zelf. U kunt zich nog t/m uiterlijk vrijdag 18 januari a.s. met uw naam en postadres aanmelden voor deelname aan deze voorstudie op het emailadres van Rachid Baitar: mailto:rachid.baitar@med.kuleuven.be.

Daar nog slechts een beperkt aantal deelnemers vereist is, wordt u geadviseerd snel te reageren wanneer u aan dit onderzoek deel wilt nemen.

Deelname aan deze voorstudie verloopt verder overigens geheel anoniem, er worden geen persoonlijke tot u herleidbare gegevens over u of uw situatie bewaard of opgeslagen.

Na de aanmelding met uw naam en adres zult u als deelnemer bevestiging en de vragenlijst ontvangen. Daarbij krijgt u ook de optie aangeboden tot het desgewenst ontvangen van feedback over de resultaten van voorstudie en verder onderzoek, wanneer deze t.z.t. beschikbaar komen.

Over de resultaten zal wanneer zij beschikbaar komen ook in de nieuwsbrief Gescheiden Ouders en Kinderen nog worden bericht.

Peter Tromp

Nieuwsbrief Gescheiden Ouders en Kinderen

Stichting Kind en Omgangsrecht


Beste …….,

Allereerst een gelukkig en gezond 2008 toegewenst.

Sinds november 2007 is in een samenwerkingsverband tussen de universiteit van Leuven en universiteit Gent een grootschalig onderzoek gestart naar de kwaliteit van leven bij getrouwde, gescheiden en voor het eerst samenwonende personen. Voor een essentieel eerste onderzoek zijn we bijgevolg op zoek naar kandidaten wonende in Vlaanderen die bereid zijn anoniem een vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt een half uur tot een uur en is volledig anoniem. Zo zullen vragenlijsten per post naar uw adres opgestuurd worden alsook een blanco reeds gefrankeerde envelop. Geïnteresseerde deelnemers kunnen hierdoor anoniem de ingevulde vragenlijst terugsturen zonder deze te koppelen aan naam of adres.

U kan dus vrijblijvend deelnemen door uw naam en postadres of dat van geïnteresseerden ( bv. ouders, buren …) uiterlijk a.s. vrijdag 18 januari naar mij te mailen en dan stuur ik spoedig de vragenlijst per post op. Mijn e-mail adres is rachid.baitar@med.kuleuven.be. Op dit emailadres ben ik ook steeds te bereiken voor verdere informatie.


De laatste vragenlijsten zullen op vrijdag 18 januari verstuurd worden

Alvast bedankt & vriendelijke groeten,

Rachid Baitar
Universiteit van Leuven (België)

rachid.baitar@med.kuleuven.be