610. Gender discriminatie in de Nederlandse rechtspraak – Geert Corstens, President van de Hoge Raad en hoogste rechter van Nederland, pleit in de wetgeving rond minimumstraffen voor een ‘behoorlijke ontsnappingsclausule’ speciaal voor moordende en dodende vrouwelijke echtgenoten

Bron: Interview met de hoogste Nederlandse rechter Geert Corstens, President van de Hoge Raad, in VPRO-Buitenhof TV op zondag 24 oktober 2010, VPRO-Buitenhof TV, Transcriptie interviewfragmenten door Peter Tromp, Vaderkenniscentrum, zondag 24 oktober 2010
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/43923318/items/44088341/

Geert Corstens, President van de Hoge Raad en hoogste rechter van Nederland, pleit in Buitenhof bij de politiek voor een behoorlijke ontsnappingsclausule speciaal en alleen voor ondermeer moordende en dodende vrouwen/vrouwelijke echtgenoten in de aankomende wetgeving rond minimumstraffen

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Fragment 1 – Over moordende en dodende vrouwen

Geert Corstens, President van de Hoge Raad, spreekt zich als hoogste Nederlandse rechter uit over de beoordeling van de misdaad ‘Vrouw kan zich niet beheersen en dood de man’ bij het toelichten van zijn bezwaar tegen minimumstraffen en pleit voor een behoorlijke ontsnappingsclausule in de wetgeving bij minimumstraffen allèèn en speciaal voor dodende en moordende vrouwen.

Buitenhof TV (Peter van Ingen): De rechters krijgen in de toekomst toch wel minder speelruimte. Het kabinet heeft voorgesteld om de minimumstraffen in te voeren, nu nog alleen voor recidive bij ernstige misdrijven. Is daar iets op tegen – tegen minimumstraffen – eigenlijk?

Geert Corstens (President van de Hoge Raad): Ja. Kijk het is een heel gebruikelijk systeem in een aantal ons omringende landen. De speelruimte van de rechter wordt ietsje ingeperkt. Dat is heel gebruikelijk. En als dat gaat gebeuren, dan zullen wij Nederlandse rechters daarmee rekening houden. Dat zullen we loyaal uitvoeren natuurlijk.

Het enige wat er op tegen is van, en dan kom ik weer op het punt terecht wat is onze opdracht nl in het concrete geval recht te doen …dus de werkelijkheid is vaak meer bizar dan je kunt denken.

Het kan zich bv. voordoen, gevallen die zich met een zekere regelmaat zelfs voordoen. D’r is een echtelijk conflict, man treitert de vrouw al jàrenlang en op een gegeven moment is de maat vol: ‘Vrouw kan zich niet beheersen en dood de man.’

Ja eh, dan hebben we wel een probleem, als er dan minimumstraffen zijn. Als dat zou betekenen dat dan de helft van het maximum wat op doodslag staat zou moeten worden toegepast, dan denk ik dat je een onrechtvaardige beslissing gaat nemen als rechter.

Dat willen we natuurlijk niet. En vandaar dat ik hoop dat er een behoorlijke ontsnappingsclausule in de wet wordt opgenomen. Maar ik ga d’r vanuit dat dit kabinet, redelijke mensen, natuurlijk komen ze met een behoorlijke ontsnappingsclausule.

Buitenhof TV: Ja …

Geert Corstens: Dat ligt voor de hand. Maar dat is wel wat ik graag wil zeggen.

Buitenhof TV: D’r wordt iets gelachen op de tribune. ……..Dat is natuurlijk omdat u, u wil toch iedereen ook te vriend houden. Ook de politiek. Dus ik begrijp … dat is een netelige positie als u dit zou gaan afwijzen. Dat kunt u ook niet als president denk ik hè!?

Geert Corstens: Nee, wij moeten natuurlijk …. de wetgever bepaalt natuurlijk de inrichting van staat en samenleving.

Fragment 2 – Over de noodzaak van evenredigheid van geweld bij noodweer

Even verder beroept de hoogste Nederlandse rechter zich in hetzelfde interview, bij het onderwerp dat het ‘Kabinet meer aandacht wil voor het slachtoffer bij noodweer en minder voor de dader’, echter weer op de ‘al eeuwenlang erkende noodzakelijke evenredigheid voor geweld dat een aanvaller pleegt en geweld dat een verdediger mag plegen’:

Buitenhof TV (Peter van Ingen): Gaan we nog even door. Premier Rutte wil meer aandacht voor het slachtoffer. Als ik wordt aangevallen in mijn huis en ik sla iemand volledig in elkaar, dan moet er meer aandacht zijn voor het slachtoffer dan eigenlijk voor de dader.

Geert Corstens:Ja. Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt. Maar ik denk dat hij doelt op uitbreiding van het begrip noodweer. Dat is een oud begrip. Ik wordt aangevallen, dan mag ik me daartegen verdedigen. Maar vaste rechtspraak, al eeuwenlang, ik bedoel dat is niet iets wat zomaar de laatste jaren is opgekomen. Al eeuwenlang bestaat daarbij een hele belangrijke notie: Er moet een evenredigheid zijn voor het geweld dat de aanvaller pleegt en het geweld dat de verdediger pleegt. Die evenredigheid moet er zijn.

Buitenhof TV: En die is er eigenlijk al!?

Geert Corstens: En daar is een flinke ontwikkeling geweest in de rechtspraak en rechters zijn de laatste 10-15 jaar … hebben iets meer ruimte gegeven voor noodweer. Maar ook daarvoor geldt: het moet rechtvaardig blijven. Daar staan wij als rechters voor.

……………………………………