630. Directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) stelt archivering sociale geschiedenis open voor de archieven van de vaderbeweging voor gelijkwaardig ouderschap

Wat betreft de archivering door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) van de archieven van de “Beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders” heeft directeur Erik-Jan Zürcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) op 10 november 2010 het volgende in een email aan Peter Tromp, voorzitter van het Vaderkenniscentrum / Stichting Kind en Omgangsrecht, laten weten:

De beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders (die ik natuurlijk uit de media ken) lijkt mij zonder meer in aanmerking te komen voor bewaring in het IISG. Het is een maatschappelijke beweging die opkomt voor rechten van een groep burgers, die zich (niet zonder reden) tekort gedaan voelt en als zodanig zeer vergelijkbaar met veel ander materiaal in onze archieven. Over de precieze vorm waarin en vooral de manier waarop ontsluiting/catalogisering geregeld zou kunnen worden, moeten natuurlijk afspraken gemaakt worden, maar dat geldt natuurlijk voor alle archieven en documentatiecollecties die bij ons worden bewaard.

Het Vaderkenniscentrum / Stichting Kind en Omgangsrecht vraagt daarom aan alle organisaties en individuele activisten van de “Beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders” om vanaf heden in voorkomende gevallen hun bewaarde archieven bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aan te melden en onder te brengen om zo te voorkomen dat de geschiedenis van deze emancipatiebeweging verloren gaat voor het nageslacht.

U kunt zich daartoe in verbinding stellen met het:

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG):
Postadres: Postbus 2169, 1000 CD Amsterdam, Nederland
Bezoekadres: Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
T 020 6685866
F 020 6654181
E info@iisg.nl (algemene informatie)

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum / Stichting Kind en omgangsrecht

———————

Casa Luna-gast Erik Jan Zu?rcher
YouTube – NCRV | 22 oktober 2010

Directeur van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, Erik Jan Zürcher vertelt op 28 oktober 2010 in Casa Luna over het belang van zijn instituut dat in 2010 haar 75 jarig bestaan viert.

———————
Bijlagen:

  1. Antwoord d.d. 10 november 2010 van directeur Erik-Jan Zürcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aan het Vaderkenniscentrum / Stichting Kind en Omgangsrecht
  2. Brief d.d. 10 november 2010 van Peter Tromp, voorzitter van Vaderkenniscentrum/Stichting Kind en Omgangsrecht, aan directeur Erik-Jan Zürcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) inzake de archivering van de beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders
  3. Radio 1 uitzending van NCRV’s Casa Luna op 28 oktober 2010:: Casa Luna-gast directeur Erik Jan Zu?rcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dat 75 jaar bestaatRadio 1 uitzending van NCRV’s Casa Luna op 28 oktober 2010:: Casa Luna-gast directeur Erik Jan Zu?rcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dat 75 jaar bestaat

———————

Antwoord d.d. 10 november 2010 van directeur Erik-Jan Zürcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aan het Vaderkenniscentrum / Stichting Kind en Omgangsrecht

——– Originele bericht ——–
Onderwerp: RE: Reactie en verzoek n.a.v. de oproep en luisteraarsvraag in NCRV’s Casa Luna radio-uitzending van 28 op 29 oktober 2010 over 75 jaar Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Datum: Wed, 10 Nov 2010 11:00:14 +0100
Van: Erik-Jan Zürcher, directeur IISG
Aan: Peter tromp, voorzitter Vaderkenniscentrum/Stichting Kind en Omgangsrecht
CC: Frank de Jong (IISG), Titia van der Werf (IISG)

Gecahte heer Tromp,

Ik ben verbaasd en ook enigszins bedroefd over Uw bericht. Het heeft zich, denk ik, allemaal afgespeeld vor april 2008 toen ik directeur van het IISG werd, maar ik zal in huis uitzoeken wat hier precies is gebeurd. De beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders (die ik natuurlijk uit de media ken) lijkt mij zonder meer in aanmerking te komen voor bewaring in het IISG. Het is een maatschappelijke beweging die opkomt voor rechten van een groep burgers, die zich (niet zonder reden) tekort gedaan voelt en als zodanig zeer vergelijkbaar met veel ander materiaal in onze archieven. Over de precieze vorm waarin en vooral de manier waarop ontsluiting/catalogisering geregeld zou kunnen worden, moeten natuurlijk afspraken gemaakt worden, maar dat geldt natuurlijk voor alle archieven en documentatiecollecties die bij ons worden bewaard. Ik copieer de adjunct-directeur verzamelingen en degene die voor Nederlandse collecties verantwoordelijk is, even in bij deze mail zodat zij van onze conversatie op de hoogte zijn en met U in contact kunnen treden.

Met vriendelijke groet,
Erik-Jan Zurcher

——————————

Mailbrief d.d. 10 november 2010 van Peter Tromp, voorzitter van Vaderkenniscentrum/Stichting Kind en Omgangsrecht aan directeur Erik-Jan Zürcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) inzake de archivering van de beweging voor gelijkwaardig ouderschap van vaders

——– Originele bericht ——–
Van: Vaderkenniscentrum (VKC)
Verzonden: woensdag 10 november 2010 3:51
Aan: Erik-Jan Zürcher, directeur IISG
Onderwerp: Reactie en verzoek n.a.v. de oproep en luisteraarsvraag in NCRV’s Casa Luna radio-uitzending van 28 op 29 oktober 2010 over 75 jaar Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Aan: De redactie van NCRV’s Radio 1 programma Casa Luna en de directie van het IISG t.a.v. prof. dr. Erik-Jan Zürcher, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

N.a.v. de oproep en luisteraarsvraag van NCRV’s Casa Luna in de uitzending van de nacht van 28 op 29 oktober 2010 waarin presentator Lex Bohlmeijer een gesprek had met Erik Jan Zurcher, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, n.a.v. tentoonstelling “Wereldverbeteraars”en 75 jaar IISG.

Betreft: Verzoek aan het IISG tot opname van de archieven van de internationale en emancipatoire (gescheiden) vaderbeweging en beweging voor gelijkwaardig ouderschap in het IISG

Utrecht, 10 november 2010

Geachte redactie van NCRV’s Casa Luna en geachte heer Zürcher,

In de uitzending van Casa Luna tijdens de nacht van 28 op 29 oktober j.l., waarin presentator Lex Bohlmeijer n.a.v. tentoonstelling “Wereldverbeteraars”en 75 jaar IISG een gesprek had met Erik-Jan Zürcher, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, werd aan het eind van het eerste uur uitzending de volgende luisteraarsvraag gesteld: ‘Welk element uit uw eigen geschiedenis zou u aan de collectie van het IISG willen toevoegen?’

In antwoord daarop zou ik heel graag zien dat het IISG zich ook open stelt voor opname van de archieven van de internationale en emancipatoire (gescheiden) vaderbeweging en beweging voor gelijkwaardig ouderschap, een internationale beweging die opkwam in de 70-er jaren van de vorige eeuw en die tot vandaag onverminderd voortduurt.

Velen zouden dat ook met mij willen, maar het IISG weigert tot nu toe echter stelselmatig en heeft in eerdere contacten over individuele en organisatie-archieven van de emancipatoire vaderbeweging en beweging voor gelijkwaardig ouderschap, deze zelfs tot ‘reactionair’ bestempeld.

Veel van de archieven zijn door deze weigering van het IISG inmiddels reeds definitief verloren gegaan bij het overlijden van toonaangevende vaderactivisten en de opheffing van diverse stichtingen en verenigingen.

Alle mogelijke goede bedoelingen ten spijt, dreigt in werkelijkheid het IISG daarmee zelf mijns inziens, sinds het laatste kwart van de vorige eeuw, te verworden van het documentatie-instituut voor ‘Wereldverbeteraars’ dat men graag wil zijn, tot een emancipatie remmend en ‘reactionair’ instituut, waarbinnen mogelijk voorgaande emancipatiebewegingen nu als gevestigde macht de erkenning en documentatie van nieuwe emancipatiebewegingen in de weg staan. Dat zou bijzonder te betreuren zijn.

Graag uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Drs. Peter Tromp
Voorzitter

Stichting Kind en Omgangsrecht / Vaderkenniscentrum
Jacob Cabeliaustraat 17
3554 VH Utrecht
030 – 238 3636

———————————-

Radio 1 uitzending van NCRV’s Casa Luna op 28 oktober 2010:: Casa Luna-gast directeur Erik Jan Zu?rcher van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dat 75 jaar bestaat

Erik Jan Zürcher | Casa Luna | Radio 1
http://casaluna.ncrv.nl/pagina/erik-jan-z%C3%BCrcher

Donderdagavond laat van 28 op 29 oktober 2010
Gast: Erik Jan Zürcher
Presentatie: Lex Bohlmeijer
Regie: Els Peek

Over de uitzending:
Erik Jan Zürcher is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Daar wordt van alles bewaard: van een handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest van Karl Marx (en ook ‘Das Kapital’!) tot de outfit van een Amsterdamse kraker uit de jaren ’60. Vandaar dat ze zich ‘internationaal’ mogen noemen. Het instituut viert dit jaar haar 75 jarig bestaan met een grote overzichtstentoonstelling in het hartje van Amsterdam. Erik Jan Zürcher vertelt in Casa Luna over de collectie en de wereldwijde betekenis van zijn instituut.

Deze uitzending gemist?
Beluister de hele uitzending: mét de gesprekken met luisteraars in het tweede uur via de stream. Of download het gesprek met de gast via de podcast
http://tools.ncrv.nl/download/podcast_tool/casaluna_2010_10_29_1288311602_Podcast_CL_29-10-2010_-_Erik_Zuchler_-_.MP3
Muziek eerste uur: Heart of gold, Neil Young
Muziek tweede uur: Stille dromers in de stad, Alex Roeka

Fragment: kogels
Luister: Wereldverbeteraars ontpoppen zich als tirannen en hun onderdanen verzamelen met gevaar voor eigen leven de geschiedenis.

Fragment: wereldverbeteraars
Luister: Voor het 75 jarig bestaan is een prachtige catalogus gemaakt; de geschiedenis in een notedop.

Fragment: links én rechts in het IISG
Luister: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft een pagina uit Das Kapital van Marx maar ook de ‘erfenis’ van Janmaat.

Luisteraarsvraag: Welk element uit uw eigen geschiedenis zou u aan de collectie van het IISG willen toevoegen?

Erik Jan Zurcher, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis over de tentoonstelling ‘Wereldverbeteraars’

Radio 1 – NCRV – Casa Luna – Een goed gesprek – 29 oktober 2010
http://www.radio1.nl/podcasts/12-casa-luna/feed_items/431034
http://tools.ncrv.nl/download/podcast_tool/casaluna_2010_10_29_1288311602_Podcast_CL_29-10-2010_-_Erik_Zuchler_-_.MP3

Een actueel gesprek, live in de nacht. Daarna is het woord aan u.

Gesprek met Erik Jan Zurcher, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis over de tentoonstelling ‘Wereldverbeteraars’. Presentatie door Lex Bohlmeijer.

Casa Luna uitzendingen – Een goed gesprek aan het begin van de nacht met een actuele gast, live in de studio, en luisteraars die reageren.

Slotoproep door Casa Luna presentator Lex Bohlmeijer aan het eind van deze uitzending:
Mijn vraag aan u als luisteraar: Heeft u zelf een bijdrage uit uw eigen leven voor het instituut? Heeft u zelf wel eens de wereld willen verbeteren en heeft u daar nog documenten van of voorwerpen die u aan het instituut zou willen schenken? Bel dan met 0800- 1121 of stuur een email naar casaluna@ncrv.nl

Beluister ‘Erik Jan Zurcher 20101029’