65. Voorlichtingsbijeenkomst Fathers-4-Justice in Amersfoort (woensdagavond 19 maart 19.30 uur)

Bron: De Stad Amersfoort – Voorpaginadonderdag 6 maart 2008

AMERSFOORT – VERMEERKWARTIER – Fathers-4-Justice (F4J-Midden-Nederland) houdt op woensdagavond 19 maart om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Eetcafé De Zaak aan de Arnhemseweg 30 (plattegrond). Verder heeft deze avond tot doel om uw eigen ervaringen uit te wisselen. Voor informatie: midden@f4j.nl , internet: www.f4j.nl

In Nederland hebben jaarlijks rond de 70.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Een groot deel van deze kinderen (bijna 27.000 kinderen per jaar) hebben daarna niet of nauwelijks nog contact met met één van beide ouders, meestal de vader. Fathers-4-Justice zet zich in voor hun belangen.

Al jaren proberen diverse vaderorganisaties op te komen voor gelijkwaardig opvoedingsrecht voor hun kinderen. Doelstelling is het waarborgen van de gelijkwaardige opvoeding van kinderen door beide ouders na (echt)scheiding. Met deze regiobijeenkomst wil Fathers-4-Justice (de vereniging voor kinderen en ouders) informeren en eventueel protest-acties plannen. Tevens is deze groep ouders actief in overleg met de landelijke en regionale politiek.