689. Oproep gesloten – Oproep aan ongehuwde vaders voor onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) voor het Vader Kennis Centrum

Oproep gesloten.

Beste vaders, professionals en vrijwilligers,

In het kader van een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in opdracht van het Vader Kennis Centrum (VKC) zijn wij op zoek naar vaders die ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, waardoor zij geen gezamenlijk gezag hadden of nog steeds niet hebben over hun kinderen. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar professionals en/of vrijwilligers die te maken hebben met deze ongehuwde vaders.

In dit onderzoek zullen wij ons richten op ongehuwde vaders en de hulp- en dienstverlening aan ongehuwde vaders om van henzelf te horen welke problemen zij daarbij ervaren hebben of nog ervaren en welke gevolgen dit voor hen en hun kinderen met zich mee brengt of heeft gebracht.

Uit vooronderzoek is gebleken dat er weinig bekendheid onder vaders is met het fenomeen erkennen en gezag. Veel vaders zijn zich er niet van bewust dat na erkenning zij niet automatisch gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen. Dit moet apart worden aangevraagd bij de griffie en het gezagsregister van de rechtbank met toestemming van moeder.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar vaders die in deze doelgroep vallen en het leuk vinden om hun ervaringen met ons te delen. Daarnaast is dit een oproep aan de professionals en/of vrijwilligers die te maken hebben met deze doelgroep, omdat een deel van dit onderzoek zich tevens richt op het aanbod aan hulp –en dienstverlening aan deze vaders.

Met dit onderzoek beogen wij inzicht te krijgen in de doelgroep en de hulp- en dienstverlening, zodat het vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd en geen een kind meer de dupe hoeft te zijn van het uit elkaar gaan van de ongehuwde ouders.

Wilt u graag uw ervaringen delen, dan kunt u contact op nemen met het onderstaande e-mailadres.

Dus: Bent u ongehuwd, en nooit gehuwd geweest. En heeft u geen geregistreerd partnerschap of bent u dit nooit aangegaan. En heeft of had u ervaring met de knelpunten en problemen wanneer u geen gezamenlijk gezag over de kinderen bij de rechtbank heeft aangevraagd. Neem dan contact met ons op.

Darshana Tjoen-A-Choy en Anneke Kusters (Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening)