691. Voor werkers met vaders en mannen: Aankondiging Expertmeeting ‘Mannen in het vizier’ georganiseerd door Dona Daria op 13 juni 2013 in Rotterdam

Expertmeeting ‘Mannen in het vizier’
Zie ook Dona Daria website

Datum en tijdstip: 13/06/2013; 9:30 – 14:00
Plaats: Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
Gerard Scholtenstraat 129 – Rotterdam

Grotere kaart weergeven

In de loop der jaren zijn heel wat initiatieven en methodieken specifiek gericht op het bevorderen van mannenemancipatie ontwikkeld. Anderzijds hebben professionals bij de overheid en in het maatschappelijk veld als het gaat om emancipatie veel aandacht voor vrouwen. Hoe kunnen we zorg dragen voor implementatie en borging van goed werkende initiatieven voor mannenemancipatie in de bestaande Rotterdamse structuren?

Hoe genderbewust zijn we in ons beleid? Vergeten we de mannen, of kiezen we bewust voor specifieke aandacht voor vrouwen? Als we kiezen voor specifieke aandacht voor vrouwen, wat betekent dat dan voor mannen? En andersom?

Deze en andere vragen bespreken we graag met u tijdens de expertmeeting ‘Mannen in het vizier’. Reserveer vast een plekje in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Dit programma is bedoeld voor professionals en sleutelfiguren van zelforganisaties die zich bezig houden met emancipatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carola Dogan (projectleider) c.dogan@donadaria.nl of Aisha de Jong (beleidsmedewerker) a.dejong@donadaria.nl.

Aanmelden: info@donadaria.nl o.v.v. naam en organisatie

Latere aanvulling:

Als het over emancipatie gaat, wordt er vaak als eerste over vrouwen gesproken. Maar emancipatie is een proces waarbij zowel mannen als vrouwen betrokken zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk en hebben hun eigen kwaliteiten. Feminiene waarden zoals overleggen, luisteren en beschermen zijn in veel instituties de norm geworden.

Huidig discussiepunt is of er voldoende ruimte is voor jongens en mannen (o.a. binnen hun rol als vader) om zichzelf te zijn.

Hoe kunnen organisaties uit het maatschappelijk middenveld, scholen, overheden en hulpverleners mannen (en jongens) zodanig stimuleren, ondersteunen en activeren dat het bijdraagt aan hun emancipatie en deelname aan de samenleving?

In de loop der jaren zijn heel wat initiatieven en methodieken ontwikkeld specifiek gericht op het bevorderen van mannenemancipatie. De methodieken hebben veel overeenkomsten, waaruit blijkt dat het werken met mannen een specifieke werkwijze ‘tips en trucs’ vereist. Anderzijds is er op beleidsniveau een verschuiving gaande van specifiek naar generiek. Hoe kunnen we zorg dragen voor implementatie en borging van de specifieke werkwijze die nodig is voor het werken met mannen? En is er een ‘masculinistische’ beweging nodig met een herwaardering van mannelijke eigenschappen?

Deze en andere vragen bespreken we graag met u tijdens de expertmeeting ‘Mannen in het vizier’. Kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg1 prikkelt ons met zijn inleiding, gevolgd door een paneldiscussie met onder andere de mannen achter CVD Echte Mannen, Ode aan de Vader en het Vader Kennis Centrum. Tot slot gaan we in werkgroepen op zoek naar manieren voor het borgen van aandacht en goed werkende initiatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola Dogan (projectleider, bereikbaar vanaf 3 juni 2013) of Aisha de Jong (beleidsmedewerker) via c.dogan@donadaria.nl / a.dejong@donadaria.nl of 010-465 92 96.

Voor: Professionals van de overheid en het maatschappelijk middenveld en sleutelfiguren van zelforganisaties die zich bezighouden met emancipatie.
Aanmelden: info@donadaria.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

1 Auteur i.s.m. Irene Zwaan van opiniestuk ‘Vader moet vader zijn, geen tweede moeder’ 1-5-2013, Volkskrant.