Raad voor de Kinderbescherming in gesprek met Villa Pinedo als ‘stem van het kind’

De Raad en Villa Pinedo

De Raad voor de Kinderbescherming voert n.a.v. de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten (sinds 1 januari 2015) maandelijks gesprekken met zgn. ketenpartners en doet daar verslag van. Een van die gesprekken vond onlangs op initiatief van de Raad Rotterdam-Dordrecht plaats tussen vijf raadsonderzoekers èn een gedragsdeskundige van de raad met drie volwassen scheidingskinderen van Villa Pinedo. Villa Pinedo noemt zichzelf een plek voor ‘kinderen’ van gescheiden ouders. Villa Pinedo wil ouders en professionals bewust maken wat er bij deze kinderen in het hart en hoofd omgaat. Hoofddoel van dit gesprek was om feedback te krijgen op het ‘raadsonderzoek in gezag- en omgangszaken’ van de belangrijkste doelgroep voor de raad, het kind. Hieronder het raadsverslag van dit gesprek.

Peter Tromp (voorzitter Vader Kennis Centrum)

 

Fig0_De_stem_van_het_kind_De_Raad_in_gesprek_met_Villa_Pinedo_Fotografie_Piek

De stem van het kind

De Raad in gesprek ……. met Villa Pinedo

Publicatie Raad voor de Kinderbescherming, Tekst: Marieke Maas, Fotografie: Piek, Februari 2016

Op initiatief van de Raad Rotterdam-Dordrecht organiseerde Elise Ratering, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, een gesprek tussen raadsonderzoekers – Ida, Liesbeth, Anouk, Jolet en Rob – en drie jongeren van Villa Pinedo. Het hoofddoel van dit gesprek was vooral om feedback te krijgen op het raadsonderzoek in gezag- en omgangszaken van onze belangrijkste doelgroep, het kind.

Machteld, Zoë en Dunya (*) zijn drie jonge twintigers. Alle drie in de bloei van hun leven maar in tegenstelling tot de meeste jongvolwassenen van deze leeftijd hebben deze meiden al flink wat bagage op zak. Zij zijn alle drie kind van gescheiden ouders. Een scheiding die niet makkelijk verliep en waarbij zij met verschillende jeugdbeschermingsinstanties, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, in aanraking zijn gekomen. Nu zetten zij zich in voor Villa Pinedo en hopen zij een bijdrage te leveren om het belang van het kind in een scheidingssituatie voor zowel ouder als professional maar ook voor het kind zelf beter inzichtelijk te maken.

Machteld en Dunya komen uit een scheidingssituatie waarbij de Raad een rol heeft gespeeld in het gezag- en omgangsonderzoek. Bij Zoë verliep de scheiding van haar ouders ondanks een moeilijke thuissituatie voorafgaand goed maar heeft zij veel geleerd over hoe haar omgeving met deze situatie om had kunnen gaan. Wat kan de Raad van deze drie ervaringsdeskundigen leren?

School kan het verschil maken
Dunya vertelt over haar eerste contact met de Raad. ‘Ik had het heel fijn gevonden als ik als kind zou weten dat de Raad op mijn pad zou komen. Een gesprek met de Raad is eng voor een kind. Ik had graag gezien dat ik door een objectieve partij, zoals de vertrouwenspersoon op school was voorgelicht. School wordt door veel kinderen ervaren als een veilige haven. Ik denk dat de school het verschil kan maken voor het kind en ik zou daarom altijd de school betrekken in de voorbereiding voor het gesprek met de Raad en het kind.’

Op het forum van Villa Pinedo komen we vaak jonge kinderen van soms zelfs een jaar of vijf tegen,’ vertelt Machteld. ‘Onderschat deze kinderen nooit.’ ‘We horen vaak terug dat professionals en ouders denken dat het te belastend is voor het kind om over een scheiding te praten,’ vult Zoë aan. ‘Het kind wordt al belast in een scheidingssituatie. Laten we dat belastende doorvertalen naar iets positiefs. Het kind spreken is zo belangrijk in deze situatie. Neem het kind serieus.’

‘Laten we dat belastende voor het kind doorvertalen naar iets positiefs.’

Doorvragen
In het gesprek met het kind is doorvragen het belangrijkst. ‘Als ik oude verslagen lees van mijn gesprekken staat daar maar een derde van wat er werkelijk allemaal gebeurde thuis. Er is zoveel wat je niet weet als je niet goed doorvraagt,’ vertelt Machteld. Volgens haar weten sommige kinderen niet wat “normaal” is. Stel dan vragen als “Wat doet je vader of moeder als je verdrietig bent?” of “Hoe voel je je nu echt?”.

‘Ik had echt een hekel aan de zogeheten “toverstaf-vraag”,’ vertelt Dunya. ‘Door die vraag voelde ik mij echt niet serieus genomen. Dat horen we op het forum ook vaak terug. Zo’n vraag zou echt vervangen moeten worden door bijvoorbeeld “Wat zou je fijn vinden dat er gebeurt?”. Als kind wil je voornamelijk dat de strijd stopt. Als het voor de ouders rustig is dan profiteert het kind daar ook van. De bewustwording van ouders over de impact van de strijd is zo belangrijk. Ouders zijn dan wel exen van elkaar maar ze blijven altijd de ouders voor het kind. Dat inzicht ontglipt nog weleens in de strijd. Zet een foto van het kind op tafel om hen hier van bewust te maken.’

Op dit moment gaat het goed met Dunya, Machteld en Zoë. Ze zijn begin twintig, studeren en maken de indruk positief in het leven te staan. Ondanks hun moeilijke jeugd staan zij positief tegenover de toekomst en hopen zij met hun inzet voor Villa Pinedo anderen te kunnen helpen. Want hoe lastig een scheiding ook is, het haalt vaak wel een negatieve thuissituatie weg.

Villa Pinedo
Villa Pinedo is een plek voor kinderen van gescheiden ouders. Stukje bij beetje wil Villa Pinedo ouders en professionals bewust maken wat er bij deze kinderen in het hart en hoofd omgaat. Villa Pinedo biedt aan professionals erkende trainingen aan die ingaan op de werkelijkheid. Deze workshops geven je als professional inzicht in het oog van het kind. Voor meer informatie kijk op www.villapinedo.nl

(*) Om privacy redenen zijn de namen van deze drie jongeren gefingeerd.

Dit is een uitgave van
Raad voor de Kinderbescherming | Landelijke Staforganisatie
Postbus 20301 | 2500 eh | Den Haag
www.kinderbescherming.nl

Februari 2016

Download de PDF van dit verslag.

En kijk hier voor meer informatie over de gesprekken van de Raad voor de Kinderbescherming met ketenpartners.