74. Moeders mishandelen kinderen 2,5 keer vaker dan vaders :: Jaarcijfers kindermishandeling AMK’s

Sinds 2002 zijn de jaarcijfers over plegers van kindermishandeling uit de AMK-jaarrapportages verwijderd

Vaderkenniscentrum, Peter Tromp, 31 maart 2008

Hieronder vindt u de AMK-registratiecijfers naar pleger van kindermishandeling over de jaren 2000 en 2001. Daaruit blijkt dat moeders kinderen 2,5 keer vaker hun kinderen mishandelen dan vaders.

Gedurende het jaar 2002 gingen de AMK’s over op een ‘nieuw’ registratiesysteem en verscheen er geen cijferoverzicht, alleen een mededeling.

Sinds 2002 werden de cijfers naar pleger van kindermishandeling echter bewust uit de jaarrapportages over kindermishandeling van de Nederlandse Advies- en Meldpunten Kindermishandeling verwijderd. Zeer vermoedelijk omdat het gegeven dat 2,5 keer meer moeders hun kinderen mishandelen dan vaders, in tegenspraak was met de politieke wens om het kindermishandelingsbeleid juist eenzijdig tegen vaders in te zetten. Zo wordt in Nederland de werkelijkheid aangepast aan gender racistische politieke wensen.

Sinds 2006 zijn de AMK’s ondergebracht bij de Bureaus Jeugdzorg en verzorgt de MO-Groep de Jaarrapportages. Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Maar geen enkele verbetering in de jaarregistratiecijfers naar plegers van kindermishandeling.

Wie over de “verwijderde” jaarregistratiecijfers naar plegers van kindermishandeling nadere inlichtingen zoekt wordt daarom verwezen naar de MOgroep Jeugdzorg: Jos Andriessen; senior communicatieadviseur; (030) 298 35 61 of 06 – 2184 7372; andriessen@mogroep.nl

De AMK Jaarrapportages 2000 en 2001 over plegers van kindermishandeling

Conclusie : Moeders mishandelen kinderen 2,5 keer vaker dan vaders. Dit wordt ook bevestigd in van het buitenland afkomstige cijfers over kindermishandeling.

AMK Jaarrapportage 2000 :: Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling in 2000

Jaarregistratiegegevens 2000 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling van kindermishandeling naar pleger van kindermishandeling:

AMK Jaarrapportage 2001 :: Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling in 2001

Jaarregistratiegegevens 2001 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling van kindermishandeling naar pleger van kindermishandeling:

Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Overzicht en links van digitaal beschikbare jaarcijfers van de AMK’s: