93. Tien werkdagen Vaderschapsverlof :: Steeds meer instellingen en bedrijven geven vaders tien werkdagen vaderverlof bij geboorte kind

PricewaterhouseCoopers (PwC) komt ook met vaderschapsverlof


P&Oactueel | Nieuws | 02-05-2008 | 09:10

Mannelijke werknemers van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers kunnen vanaf 1 september tien dagen vaderschapsverlof opnemen na de geboorte van hun kind.

Gemeenteambtenaren in Nijmegen hebben sinds april ook recht op tien dagen kraamverlof. PwC is volgens eigen zeggen het eerste commerciële bedrijf met een langer vaderschapsverlof. De Volkskrant meldt echter dat adviesbureau & Samhoud zijn mannen al sinds 2006 twee weken verlof geeft.

Nannyregeling
PwC introduceert nog een aantal andere regelingen die het combineren van werk en ouderschap makkelijker moeten maken. Zo is er een ‘nannyregeling’, waarbij de kosten van opvang worden vergoed op de dag dat de werknemer eigenlijk parttime moet werken. Werknemers mogen met ingang van 1 september ook structureel eenvijfde van hun werktijd vanuit thuis werken.

Uit onderzoek bleek dat veel werknemer bij PwC het lastig vinden om hun baan te combineren met een gezin. Uit onderzoek van de website ikvader.nl blijkt dat 85 procent van alle vaders behoefte heeft aan extra vrije dagen na de bevalling.

De arbeidsvoorwaarden van de werknemers van PwC worden uitonderhandeld tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad. Ze vallen niet onder een cao.


Langer verlof voor vaders in Nijmegen


P&Oactueel | 23-04-2005 | 13:43

In Nijmegen mogen gemeenteambtenaren na de geboorte van hun kind tien dagen vaderschapsverlof opnemen. Dat zijn vakbond CNV Publieke Zaak en het gemeentebestuur overeengekomen.

Dit is één van de afspraken van de cao voor de 2000 Nijmeegse gemeenteambtenaren. Het uitgebreide kraamverlof geldt voor iedereen die een geregistreerd partnerschapheeft. Tot nu toe kunnen de gemeenteambtenaren slechts twee dagen opnemen bij de geboorte van hun kind.

Het is voor het eerst dat in de publieke sector afspraken zijn gemaakt over verlenging van het vaderschapsverlof naar tien dagen, aldus de vakbond. Eerder is ook vanuit de Tweede Kamer aangedrongen op uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dit verlof met behoud van salaris dient in Nijmegen binnen vier weken na de bevalling te worden opgenomen. De regeling geldt per 1 april 2008.


‘Twee weken betaald vaderverlof’


P&Oactueel | Home | Nieuwsbericht | 07 MRT 2007

GroenLinks heeft een initiatiefwet opgesteld om vaders direct na de bevalling twee weken betaald vaderverlof te geven. Nu hebben werkende vaders slechts recht op twee dagen kraamverlof.

GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent heeft het wetsvoorstel dinsdag gepresenteerd. Volgens haar is twee dagen kraamverlof te weinig. Vaders moeten de tijd krijgen zich in aan hun baby te hechten. Het voorstel gaat uit van een verlof van twee weken met behoud van loon, op te nemen in een periode van vier weken direct aansluitend op de bevalling.

De initiatiefwet is ook meer in lijn met andere Europese landen. Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken kennen al een verlof van twee weken. In Finland en Portugal is dat respectievelijk achttien en twintig dagen.


Actie voor meer kraamverlof vaders


P&Oactueel | Home | Bron: ORnet – 15 JUN 2007

De FNV wil dat vaders en partners minstens twee weken betaald kraamverlof krijgen. Daarom is de vakbond deze week een petitie gestart. Ook het CNV is recentelijk met een actie gestart voor meer kraam- en ouderschapsverlof.

De FNV wil ook dat het loon tijdens kraamverlof voor 100 procent wordt doorbetaald. De FNV zal deze eis neerleggen bij de minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner, maar ook bij werkgevers. Als de minister niet over de brug komt, wil de FNV het kraamverlof volgend jaar in CAO’s gaan afspreken.

De petitie wordt in september aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties. De petitie is hier te ondertekenen.

Ook CNV wil meer kraam- en ouderschapsverlof
Vakcentrale CNV is in april ook een actie gestart om het kraam- en ouderschapsverlof van jonge ouders uit te laten breiden. De vakbond haalt handtekeningen op om het plan te ondersteunen. Het CNV stelt voor dat de overheid – naar rato van het aantal uren dat ouders werken – maximaal 10.000 euro stort in de levensloopregeling van de ouders.

Voormalig minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in december nog dat hij werknemers een individueel recht wilde geven op 26 weken ouderschapsverlof. Daardoor kunnen beide ouders elk in het eerste jaar, zes maanden achtereen voor hun kind zorgen. Een verdubbeling van het huidige ouderschapsverlof.


Gerelateerd


Achtergrond & Tools


PuurP&O