98. Co-ouderschap en fiscus in België

Gelijke rechten voor beide ouders

België – De Tijd – 27/05/2008

Steeds meer gescheiden ouders kiezen ervoor om hun kinderen in co-ouderschap op te voeden. De huisvesting van de kinderen is dan gelijkmatig verdeeld. Wat zijn de fiscale gevolgen van die beslissing?

Bij co-ouderschap is de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld over beide ouders. Een voorwaarde voor het fiscaal ten laste nemen van een kind is dat het deel uitmaakt van uw gezin, wat niet (volledig) het geval is bij co-ouderschap. Vanaf aanslagjaar 2008 wordt de regeling voor co-ouders versoepeld en kan het belastingvoordeel voor de kinderen ten laste verdeeld worden. Iedere ouder krijgt de helft van de volledige verhoging van de belastingvrije som. Bij het vaststellen van die toeslag wordt geen rekening gehouden met het feit of er nog andere kinderen in het gezin zijn.

Bijkomende toeslag

Ook de bijkomende toeslag voor kinderen jonger dan drie jaar, voor wie geen opvangkosten worden afgetrokken, kunnen co-ouders verdelen. Iedere ouder moet voor zich uitrekenen of het niet interessanter is om een aftrek te vragen voor de uitgaven voor kinderoppas. Mogelijk geniet de ene ouder een bijkomende toeslag (de helft van 480 of 240 euro in aanslagjaar 2008) en geeft de andere ouder uitgaven voor een kinderoppas aan.

Formaliteiten

Ook de formaliteiten zijn vanaf aanslagjaar 2008 een stuk eenvoudiger geworden. U moet niet langer jaarlijks een gezamenlijke schriftelijke aanvraag bij de aangifte voegen. U moet alleen een afschrift van de rechterlijke beslissing of overeenkomst kunnen voorleggen als de administratie daarom vraagt. De overeenkomst moet wel geregistreerd of gehomologeerd zijn of de rechterlijke beslissing moet genomen zijn op uiterlijk 1 januari 2008.

Onderhoudsuitkeringen

De aftrek van onderhoudsuitkeringen en de verhoging van de belastingvrije som kunnen niet gecombineerd worden. De ouder die onderhoudsuitkeringen betaalt, moet afwegen wat voor hem of haar het interessantste is: een verhoging van de toeslag voor kinderen ten laste (basisverhoging plus eventueel bijkomende verhogingen) of het fiscaal inbrengen van de onderhoudsuitkeringen.

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder met een of meerdere kinderen ten laste heeft recht op een toeslag op de belastingvrije som van 1.280 euro. Ook ouders die opteren voor de toepassing van de fiscale coouderschapsregeling kunnen daarvan genieten. Toch moet men kijken naar de

situatie van iedere ouder. De co-ouders zijn misschien niet allebei fiscaal alleenstaande. Een ouder die alleen wordt belast en aan wie de helft van de toeslagen op de belastingvrije som voor een of meer kinderen wordt toegekend, heeft recht op de toeslag van 1.280 euro voor een alleenstaande ouder met kinderlast. Als beide co-ouders alleenstaande zijn, krijgen ze ieder 1.280 euro.