99. Zucht … hadden wij nu maar zo’n SPa-minister als Kathleen van Brempt i.p.v. het vadervijandige Nederlandse PvdA-duo Dijksma en Plasterk

Kinderen moeten op 2 adressen kunnen wonen

België – De Morgen: Binnenland – (276653) – 15/05/08 09u13

Kathleen Van Brempt.

Kinderen die op twee adressen wonen – in een gezin waarvan de ouders in co-ouderschap leven – moeten ook officieel op die twee adressen kunnen worden ingeschreven. Dat vraagt de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt naar aanleiding van de Dag van het Gezin. Nu kan dat niet en vallen hun ouders naast allerlei kortingen zoals goedkope abonnementen bij het openbaar vervoer, aftrek van de hypothecaire lening,…

Van Brempt kent dergelijke gezinnen vanaf 1 juli alvast de kortingen toe waar ze bij De Lijn recht op hebben. Ze roept ook alle ministers op om alle verdoken discriminaties tegenover niet-klassieke gezinnen op te zoeken en af te schaffen. Van Brempt pleit intussen ook voor een wettelijk recht op kinderopvang. (belga/tdb)


Standpunt – Kind

De Morgen: De Gedachte; Standpunt Yves DesmetPolitiek hoofdredacteur (277918) – 16/05/08 07u51

Kinderen die op twee adressen wonen – in een gezin waarvan de ouders voor het systeem van co-ouderschap gekozen hebben – moeten ook officieel op die twee adressen kunnen worden ingeschreven, vindt de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.

Nu kan dat niet en hun ouders vallen daardoor naast allerlei kortingen zoals goedkopere abonnementen bij het openbaar vervoer, de aftrek van de hypothecaire lening, en noem maar op. Van Brempt heeft een punt. De tijd van het klassiek samengestelde gezin als vrijwel uniek samenlevingsmodel ligt al een behoorlijk tijdje achter ons.

In iedere klas heeft ongeveer een derde van de leerlingen al een scheiding van de ouders meegemaakt en ze leven in nieuw samengestelde gezinnen. Maar de wetgeving heeft deze nieuwe sociologische realiteit nog niet in al haar aspecten gevolgd en bijgevolg blijven voor deze kinderen een aantal verdoken discriminaties bestaan.

Een scheiding betekent meestal al een financiële achteruitgang voor de beide ex-partners. Bijkomend jammer is dat ongeveer ieder onderzoek uitwijst dat in deze nieuwe gezinssituaties, en vooral bij alleenstaande vrouwen met kinderen, vaak een groter risico op bestaansonzekerheid bestaat. Dan scheelt het snel een stuk of men enkele honderden euro’s kinderkorting per jaar misloopt.

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat eenzelfde aantal kinderen in de toekomst een dubbel voordeel zou opleveren voor de beide gescheiden ouders, maar evenmin is het goed te praten dat eenzelfde aantal kinderen vandaag minder voordelen krijgt, enkel en alleen door een relationele beslissing van hun ouders.

Een extra argument is bovendien dat sinds de laatste herziening van het familierecht het systeem van co-ouderschap als eerste keuze voorgesteld wordt door de overheid zelf. Dan zou het van enige consequentie getuigen om die prioriteit ook daadwerkelijk te ondersteunen. Niet eens door bijkomende steunmaatregelen, maar door een feitelijke discriminatie weg te werken.

Kathleen Van Brempt is echter slechts bevoegd voor De Lijn, waarop ze de korting zal invoeren. De meeste discriminaties vallen echter onder de bevoegdheid van federale ministers. Het valt te hopen dat haar voorbeeld daar navolging krijgt. Zeker bij CD&V, een partij die in het verleden, zij het in andere dossiers, toch telkens de stelling heeft verdedigd dat ieder kind, ongeacht de situatie, dezelfde rechten verdient.

Yves Desmet
Politiek hoofdredacteur


Dag van het Gezin: Pleidooi voor een progressieve gezinspolitiek

Kathleen van Brempt – Vlaamse Minister voor Gelijke Kansen – donderdag 15 mei 2008

Vandaag is het Internationale Dag van het Gezin. Ik wil op deze dag een pleidooi houden voor een progressieve gezinspolitiek.

Rekening houden met nieuwe vormen van gezinnen, is niet meer dan rechtvaardig. Een concreet voorbeeld: bij De Lijn krijg je korting op de Buzzy Pazz (het jongerenabonnement) als je meerdere kinderen hebt. Voor het tweede kind 20% korting. Voor het derde kind is het abonnement zelfs gratis. Maar stel je hebt drie kinderen en je leeft in co-ouderschap waarbij twee kinderen bij de mama staan ingeschreven en één kind bij de papa. Dan verlies je de korting van het derde kind. Want enkel met kinderen op hetzelfde adres wordt rekening gehouden bij de korting. De praktijk is hier dus niet aangepast aan de nieuwe vormen van gezinnen die er vandaag bestaan. Daarom heb ik aan De Lijn gevraagd om vanaf 1 juli gezinnen die in co-ouderschap leven en die kinderen hebben die op verschillende adressen ingeschreven staan toch kortingen te geven op hun Buzzy Pazz. Dit kan voor die ouders een besparing van meer dan 150 euro per jaar betekenen. Ik zal ook actie ondernemen om de andere Vlaamse bevoegdheden te screenen op onrechtvaardigheden. De beste oplossing is natuurlijk ervoor zorgen dat kinderen in co-ouderschap op beide adressen ingeschreven kunnen worden.

Gezinnen helpen bij hun combinatie van hun job en hun gezin, is ook één van mijn speerpunten. Recht op kinderopvang, uibreiding van het vaderschapsverlof, gezinsvriendelijke diensten in bedrijven,…zijn allemaal maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Om goed te weten te komen wat mensen zelf als oplossingen willen, zal ik na de zomer een grote gezinsenquête houden bij gezinnen met kinderen.