Voor afstudeeronderzoek :: Oproep aan gescheiden ouders die te maken kregen met het eenzijdig stopzetten door jeugdzorg of Veilig Thuis van de door de rechter beschikte omgangsregeling

Beste ouder(s),

In het kader van mijn afstudeeronderzoek naar omgangsregelingen die door Bureau Jeugdzorg/ Gecertificeerde Instelling zelfstandig zijn stopgezet, zou ik graag ouder(s) willen interviewen die zo een situatie hebben mee gemaakt.  Wie ben ik? Ik heet Chandana Jacquet en ik ben vierdejaars HBO-Rechten student aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor het Vader Kennis Centrum in opdracht van de heer Bas van ’t Hoff doe ik dit onderzoek. Wat levert dit onderzoek op? Dit onderzoek is om ouders beter te informeren over hun rechten bij een omgangsregeling wanneer een Gecertificeerde Instelling betrokken bij is. Aan de hand van dit onderzoek zal ik een advies uitbrengen. Waarom interview ouders? In mijn onderzoeksrapport wil ik de ouder perspectief hierover belichten. Het doel hiervan is om een advies uit te brengen waarbij u als ouder baat bij heeft. Het is van belang u perspectief toe te lichten, want het recht van omgang met u kind is een universeel recht.

Aanmelden voor dit onderzoek kan nog tot zaterdag 31 maart 2018!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Chandana Jacquet

E-mail: secretariaat {@} vaderkenniscentrum . nl onder vermelding van “Aanmelding afstudeeronderzoek eenzijdige stopzetting omgangsregeling door jeugdzorg” in de onderwerpregel van uw email

Tel: 030-2383636