6. Muziek: Luther Van Dross-Dance With My Father Again

Dance with my father again A House is not a Home (Live) Luther Vandross – Dance…

5. Het gefeminiseerde onderwijs – De zorgelijke situatie van jongens en mannen in het Nederlandse onderwijs en aan de universiteiten

In zijn Dies Natalis rede van 2005 sprak de rector magnificus Steven Lamberts van de Erasmus…

4. Eerste impressie van een succesvolle vadertop (video-impressie en eerste foto’s)

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van de video Op donderdagavond 10…

3. Oproep van oudergroeperingen aan de Tweede Kamer (inzake wetsontwerp 30 145)

Wetsontwerp Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER Amersfoort, 21 april 2007…

2. Amersfoort heft in huisvestingsverordening discriminatie tussen beide scheidende ouders op

Beide ouders hebben in de gemeente Amersfoort recht op urgentieverklaring woningGemeente Amersfoort – 22 februari 2007…

1. Het effect van een vader op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind

Door Dave Millar, UK; Uit het Engels vertaald door drs. Peter Tromp (pedagoog, Vader Kennis Centrum);…

Inhoud

Inhoud – Oudste onder, laatste boven: 305. Oproep Psychologie Magazine :: Bent u na de echtscheiding…

Manifest ‘Integriteit van het ouderschap’ (Wim Orbons e.a., 2004)

Manifest ‘Integriteit van het ouderschap’ Gelijkwaardig ouderschap en gezamenlijk opvoeden, gezinsbeleid tijdens huwelijk en (echt-)scheiding, gezin…