De IJzeren 18e Eeuw: Vrouwen voorwaarts – Betsy Perk – Arbeid Adelt

De IJzeren 18e Eeuw: Vrouwen voorwaarts – Betsy Perk –Arbeid Adelt
NTR, Documentaire en Geschiedenis, Zaterdag 2 mei 2015 13:45

http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/01-05-2015/VPWON_1226674

Betsy Perk Betsy Perk – Fotograaf: S. v.d. Weg

Vrouwen voorwaarts
De vrouwenbeweging vindt haar wortels in de 19e eeuw, een eeuw die allesbehalve vrouwvriendelijk was. Deze strijd begint niet op de barricades, maar in huiskamers en wordt gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde dames uit hogere kringen. Deze werden geacht thuis te zitten en zeker geen betaalde werkzaamheden te verrichten. Betsy Perk is schrijfster maar kan als ongetrouwde juffrouw niet in haar eigen inkomsten voorzien. Ze richt de eerste vrouwentijdschriften op en de vereniging Arbeid Adelt. Ook gaat ze met voordrachtkunstenares Mina Kruseman het land door en geeft lezingen. Ongekende initiatieven die steeds veel weerstand en conflicten oproepen. Maar als Perk zich stil lijkt terug te trekken, is de starre wereld van de vrouw eind 19e eeuw werkelijk in beweging gekomen: de massale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid is het startschot voor de grote verandering die zich in de eeuw daarna verder zal voltrekken. Hans Goedkoop spreekt onder andere met Anna Tijseling, Els Kloek, Karin Bloemen en Dik van der Meulen.

Schooltv: De IJzeren Eeuw in de klas – Vrouwen voorwaarts
NTR Schooltv, Maandag 9 maart 2015

http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/01-05-2015/VPWON_1226674

De fiets als symbool voor de vrijheid van vrouwen
Vak: geschiedenis. In de negentiende eeuw zitten vrouwen uit de hogere klasse vooral thuis. De straat op gaan of werken is onfatsoenlijk want op straat lopen alleen prostituees en dienstmeiden. Vrouwen uit de lagere klasse moeten wel werken om in hun onderhoud te voorzien. Schrijfster Betsy Perk wil aan de buitenwereld laten zien wat zij doet. Als ze na de dood van haar vader afhankelijk wordt van aalmoezen wordt ze nog strijdbaarder. Ze richt een tijdschrift op en een vereniging: Arbeid Adelt. Betsy strijdt voor economische onafhankelijkheid van de vrouw. En die strijd is vandaag de dag nog niet gestreden.

Bij deze video
Handleiding en kijkvragen

Meer op het web
Amsterdam Museum: De ijzeren eeuw

In de webwinkel
 Producten en lesmateriaal

583368