225. Wet tijdelijk huisverbod per 1 januari 2009 in werking getreden

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Op grond van deze…