159. De zucht eens Vaders – Willem Bilderdyk (1756-1831)

Willem Bilderdyk (1756-1831) De zucht eens Vaders. Hy dankt niet, neen, hy dankt niet vurig,Die aan…