Pavlovi v. Bulgarije – Europees Hof voor Rechten van de Mens veroordeelt Bulgaarse instanties (o.a. jeugdbescherming, politie) voor inadequaat handelen en schending recht op familieleven (EVRM, Art. 8) bij omgangsfrustratie door moeder (EHRM, 1 feb 2022)

A. Nederlandse vertaling door drs. P.A.N. Tromp, Stichting Vader Kennis Centrum Pavlovi v. Bulgarije – Europees…

Rechtsbijstand en ‘proces-stalking’: Draai de subsidiekraan dicht

Vooral vaders hebben tijdens en na een (echt-)scheiding rond de vraagstukken kind, omgang en gezag met…

759. Doe ook mee aan de KOG-kaartenactie gericht op kamerleden – Vaderkenniscentrum|SKO ondersteunt Stichting KOG in (kaarten)actie voor “open deuren rechtzalen”

Vaderkenniscentrum|Stichting Kind en Omgangsrecht ondersteunt de Stichting KOG in haar (kaarten)actie voor “open deuren rechtzalen”. Openbaarheid…