513. Oproep: formeren groep voor reactie raadpleging EU over kinderrechten

De EU Commissie doet een openbare raadpleging over de de rechten van het kind. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0009_en.htm Dit…

424. Vaderverlof – Naar Brussel als steun voor de Groene Actie voor een Europees vaderschapsverlof

Op 25 januari j.l. werd in de “Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid” van het…