Pavlovi v. Bulgarije – Europees Hof voor Rechten van de Mens veroordeelt Bulgaarse instanties (o.a. jeugdbescherming, politie) voor inadequaat handelen en schending recht op familieleven (EVRM, Art. 8) bij omgangsfrustratie door moeder (EHRM, 1 feb 2022)

A. Nederlandse vertaling door drs. P.A.N. Tromp, Stichting Vader Kennis Centrum Pavlovi v. Bulgarije – Europees…

Rechtsbijstand en ‘proces-stalking’: Draai de subsidiekraan dicht

Vooral vaders hebben tijdens en na een (echt-)scheiding rond de vraagstukken kind, omgang en gezag met…

501a. Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door…

129. België door Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld wegens medeplichtigheid aan kinderontvoering

Leschiutta and Fraccaro v. Belgium (nos. 58081/00 and 58411/00)European Court of Human Rights – 17 July…

68. Demonstreren staat vrij! Spelregels, handreiking en rapport van de Nationale Ombudsman

Rechtennieuws.nl – Organisatie: Nationale Ombudsman – Gepubliceerd op vrijdag 14 december 2007 om 16:30 De Nationale…