80. De sociale woningmarkt is een schandaal – gescheiden vaders met kinderen kunnen achteraan sluiten met alle ellende van dien

“De sociale woningmarkt is een schandaal – gescheiden vaders met kinderen kunnen achteraan sluiten met alle…

74. Moeders mishandelen kinderen 2,5 keer vaker dan vaders :: Jaarcijfers kindermishandeling AMK’s

Sinds 2002 zijn de jaarcijfers over plegers van kindermishandeling uit de AMK-jaarrapportages verwijderd Vaderkenniscentrum, Peter Tromp,…

58. RIVM rapport – In 2003 gemiddeld 48% hogere ziekte- en zorgkosten voor gescheiden Nederlanders dan voor de gemiddelde Nederlander

Peter Tromp, Vader Kennis Centrum, 2007 Rapport “Sociale verschillen in zorgkosten en zorggebruik in 2003”; RIVM…

2. Amersfoort heft in huisvestingsverordening discriminatie tussen beide scheidende ouders op

Beide ouders hebben in de gemeente Amersfoort recht op urgentieverklaring woningGemeente Amersfoort – 22 februari 2007…