353. Toezichthouder zegt: “De grootste ellende hier komt van kinderen uit eenoudergezinnen.”

Thema’s: Een toezichthouder, van de door de gemeente Cromstrijen ingehuurde Bewakingsdienst Zuid-West om de overlast van…

148. Justitiebegroting 2009: Na 40 jr ontvadering in familierecht moet justitie zelf wijken in om gat te vullen (Veiligheidshuizen&jeugdcriminaliteit)

Justitiebegroting 2009 (5,7 miljard)- Meer geld voor aanpak jeugdcriminaliteit en asiel Bron: Ministerie van Justitie |…

79. Wie is hier nou eigenlijk de jeugdcrimineel :: De thuis- en vaderloze jeugd of de gezinsbrekende en ontvaderende Nederlandse overheid?

Jongeren uit eenoudergezinnen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de statistieken over jeugdcriminaliteit. Geen wonder, als je door…

54. Vaderloze moedergezinnen in jeugdzorg en hulpverlening – Leeuwarden

Drang en dwang als hulpverleningsmiddel Onderbeschreven “casus” werd gebaseerd op de praktijk. Daarbij zijn gefingeerde namen…