428. 19 maart a.s. – Belgische studiedag ‘Niet-naleving van het omgangsrecht – Actuele knelpunten en mogelijke alternatieven’

STUDIEDAG ‘NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT – ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN’ Senator Guy Swennen Natieplein 1…